FőoldalSportÜgyvédkeresőJogiprogramKresztesztJuniorEgyetem

BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Új felhasználó vagy? Regisztráció
Elfelejtett jelszó
HÍRLEVÉL
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy időben értesüljön a legfrissebb híreinkről és szolgáltatásainkról.
TESZTEK
ÜGYVÉDKERESŐ
JOGIPROGRAM


KRESZ szabálysértések új büntetési tételei.

2008. januártól jelentősen változtak egyes közlekedési szabálysértések büntetési tételei, valamint a jármű tulajdonosának (üzembentartójának) a felelősségét is meg lehet állapítani, akkor is, ha a gépkocsit más vezette. Az új szabályokat néztük át.

Ezen változások egyik legjelentősebb eleme kimondja, hogy a gépjárművek üzembentartói a felelősek azért, hogy a gépjárművükkel

1) a megengedett legnagyobb sebességre,

2) a vasúti átjárón való áthaladásra,

3) a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire,

4) a járművel történő megállásra és várakozásra,

5) az autópálya leálló sávjának igénybevételére,

6) a behajtási tilalomra, a kötelező haladási irányra,

7) a természet védelmére vonatkozó előírások megtartásra kerüljenek.

Az üzembentartóval illetve a használóval szemben az egyes előírások megszegése esetén a szabályszegés súlyosságának arányában 30.000 forint és 300.000 forint közötti bírságot kell kiszabni, az eljáró hatóságnak a bírság összege tekintetében nincs mérlegelési lehetősége.

A bírságolással kapcsolatos eljárás lefolytatására a Magyar Köztársaság Kormánya a Rendőrséget jelölte ki. A bírságot megállapító határozat meghozatalára a hatóságnak a jogsértéstől számított 60 nap áll rendelkezésére.   

Amennyiben az üzembentartó a járművét másnak használatba adta, és ezt a meghatározott, dokumentált módon bizonyítja, a bírságot a használatba vevő személynek kell megfizetnie. Ez azt jelenti, hogy az üzembentartónak nem elegendő a hatóságot arról tájékoztatnia, hogy a járművet más személy (pl. hozzátartozó) vezette, hanem ennek igazolására meghatározott okiratokat (a használatba vevő személytől származó nyilatkozatot, menetlevelet, fuvarlevelet) kell a hatóság részére a határozat kézbesítésétől számított 8 munkanapon belül megküldeni. 

A nyilatkozat, menetlevél, illetve fuvarlevél tartalmazza:

- a gépjármű hatósági jelzését,

- az üzemben tartó és a használatba vevő személy nevét, születési idejét, születési helyét, lakcímét,

- a használatba vevő személynek a gépjármű vezetésre jogosító engedélye számát, valamint

- azon időszak megjelölését, amelyre a gépjármű használatát a használatba vevő az üzemben tartótól átvette.

A jármű más személynek történő használatba adása esetén fokozott körültekintéssel célszerű eljárni, mert amennyiben a használatba vevő személy a kiszabott bírságot nem fizeti meg, továbbá azt tőle nem lehet behajtani, abban az esetben a bírságot az üzembentartónak kell megfizetnie.

A közigazgatási bírságot a 2008. május 1-jét követően elkövetett szabályszegések tekintetében kell kiszabni. Az ezt megelőző időszakban elkövetett cselekmények miatt az eljáró hatóság írásbeli tájékoztatást küld azon gépjárművek üzembentartóinak, melyekkel a felsorolásban szereplő szabályszegések bármelyikét elkövették. A tájékoztatás egyebek mellett tartalmazza az adott szabályszegés(ek)hez tartozó bírság összegét is.

Az egyes szabályok megszegése esetén az alábbi bírságokat kell kiszabni:

 A megengedett legnagyobb
sebességre vonatkozó rendelkezések
(a megengedett legnagyobb sebesség
túllépésének mértéke a megengedett
legnagyobb sebesség %-ában)


A közúti közlekedés szabályairól
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM
együttes rendelet


 
Bírság összege Ft-ban

 50 km/óra sebességig:

 14. § (1) bekezdés d) pont

 a) 30 000

 a) 30%-tól 50%-ig

 26. § (1) és (2) bekezdés

 b) 40 000

 b) 50% felett 60%-ig

 39. § (1) bekezdés

 c) 60 000

 c) 60% felett 80%-ig

 39/A. § (2) bekezdés

 d) 90 000

 d) 80% felett 100%-ig

 e) 130 000

 e) 100% felett 150%-ig

 f) 300 000

 f) 150% felett

 50 km/óra felett 100 km/óra sebességig:

 14. § (1) bekezdés d) pont
26. § (1) és (2) bekezdés

 a) 30 000
b) 40 000

 a) 20%-tól 30%-ig

 c) 60 000

 b) 30% felett 50%-ig

 d) 90 000

 c) 50% felett 70%-ig

 e) 130 000

 d) 70% felett 100%-ig

 f) 300 000

 e) 100% felett 150%-ig

 f) 150% felett

 100 km/óra sebesség felett:

 14. § (1) bekezdés d) pont

 a) 30 000

 a) 10% felett 20%-ig

 26. § (1) és (2) bekezdés

 b) 50 000

 b) 20% felett 40%-ig

 c) 80 000

 c) 40% felett 50%-ig

 d) 120 000

 d) 50% felett 60%-ig

 e) 150 000

 e) 60% felett 80%-ig

 f) 200 000

 f) 80% felett 100%-ig

 g) 300 000

 g) 100% felett

A vasúti átjárón való áthaladásra
vonatkozó rendelkezések

 A közúti közlekedés szabályairól
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM
együttes rendelet


Bírság összege Ft-ban

A vasúti átjáró előtti megállásra vonatkozó rendelkezések

 39. § (3) bekezdés b), c), e), h) pont

 100 000

A vasúti átjáróra történő ráhajtásra vonatkozó rendelkezések

 39. § (5) bekezdés a) és b) pont

 300 000

A járműforgalom irányítására
szolgáló fényjelző készülékek
jelzései

 A közúti közlekedés szabályairól
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM
együttes rendelet


Bírság összege Ft-ban

A fényjelző készülék előtti megállási kötelezettség

 9. § (4) bekezdés c) pont

 50 000

A továbbhaladás tilalmát jelző fényjelzés

 9. § (4) bekezdés d) pont

 100 000

A járművel történő megállásra és várakozásra

 A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet


Bírság összege Ft-ban

A megállás tilalmára

 15. § (1) bekezdés a) pont 40. § (5) bekezdés a), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m) pont

 30 000

A várakozás tilalmára

 41. § (2) bekezdés a), c), d) pont

 30 000

Az autópálya leálló sávjának igénybevételére

 A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet


Bírság összege Ft-ban

Haladás a leálló sávon

 36. § (1) bekezdés és 37. § (2) bekezdés

 150 000

Megállás az úttesten és a leálló sávon

 37. § (4) bekezdés

 100 000

A behajtási tilalomra, a kötelező haladási irányra

 A közúti közlekedés szabályairól
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM
együttes rendelet


Bírság összege Ft-ban

A behajtás tilalmára

 13. § (1) bekezdés g), g/1, i), i/1) pont 14. § (1) bekezdés n), z) pont

 50 000

A kötelező haladási irányra

 13. § (1) bekezdés a), a/1), b), c) pont 14. § (1) bekezdés a), b), c) pont

 50 000

A természet védelmére

 A természet védelméről szóló
1996. évi LIII. törvény

 Bírság összege Ft-ban

A gépjárművel engedély nélkül történő közlekedés
a) védett természeti területen
b) fokozottan védett természeti területen

 38. § (1) bekezdés j) pont

 a) 150 000
b) 300 000

Az engedélyezett közlekedési útról való letérés a védett vagy fokozottan védett természeti területen

 38. § (1) bekezdés j) pont

 100 000

Forrás:
http://www.police.hu/nyitooldal/cikkek/orf_080426_01.html

KAPCSOLÓDÓ LINKEK
Nagy gáz van.