FőoldalSportÜgyvédkeresőJogiprogramKresztesztJuniorEgyetem

BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Új felhasználó vagy? Regisztráció
Elfelejtett jelszó
HÍRLEVÉL
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy időben értesüljön a legfrissebb híreinkről és szolgáltatásainkról.
TESZTEK
ÜGYVÉDKERESŐ
JOGIPROGRAM


Rehabilitációs járadék

A nyugdíjrendszer- de különösen a rokkantnyugdíjjal kapcsolatos -  szabályok lényegesek módosulnak a 2008 január 1-én hatályba lépő rehabilitációs járadékra vonatkozó törvény hatályba lépésével.

A 2007 évi LXXXIV. törvény rendelkezései azon magánszemélyeket érinti, akik

- 50-79 %-os egészségkárosodást szenvedtek, és ezzel összefüggésben  a jelenlegi vagy az egészségkárosodát megelőző munkakörben illetve a képzettségüknek megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül alkalmatlanok,
- kereső tevékenységet nem folytatnak,
- keresetük, jövedelmük legalább 30 %-al alacsonyabb az egészségkárosodást megelőző 4 naptári hónapra vonatkozó kereset, jövedelem havi átlagánál, továbbá
- rehabilitálhatók és
- az életkora szerint szükséges szolgálati időt megszerezte. 

A szolgálati idő számításánál figyelmbe kell venni a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj időtartamát is. (Jogosultsági szolgálati idő számítás)

A rehabilitációs járadék összege megegyezik a III. rokkantsági csoport rokkantsági nyugdíj 120 %-os összegével.

Fontos kitétel, hogy a rehabilitációs járadék számításának alapjául szolgáló rokkantsági nyugdíj összegének megállapítása során viszont a rokkantsági nyugdíjban töltött idő figyelmen kívül marad ! (Járadékösszeg megállapításához szükséges szolgálati idő számítás)

A rehabilitációs járadékra vonatkozó igényt formanyomatványon kell előterjeszteni. Az igény benyújtása és az eljárás költség és illetékmentes.

A nyugdíjbiztosító a benyújtott igényt továbbítja a rehabilitációs szakértő szervhez, amely a megkereséstől számított 60 napon belül komplex vizsgálatot végez az igénylő egészségi állapotáról, szakmai munkaképességéről és a rehabilitálhatóságáról.  

A szakértő szervezet álláspontjától a nyugdíjbiztosítási  igazgatóság nem térhet el.

A szakértő szerv véleménye alapján a nyugdíjbiztosítási igazgatóság a kérelmet vagy jóváhagyja, vagy  elutasítja. A szakvélemény megérkezéséig azonban az eljárás "felfüggesztés alatt" áll, magyarul a járadékot nem folyósítják.

Amennyiben a  szakértői vizsgálat az igénylő rehabilitálhatóságát állapítja meg, ezen kívül az érintettnek rehabilitációs megállapodást is kötnie kell, amelyben gyakorlatilag vállalja az állami foglalkoztatási szervezettel a folyamatos együttműködést.

Az együttműködési kötelezettség kiterjed többek között a számára felajánlott megfelelő munkahely elfogadására  is.

Fontos szabály, hogy a rehabilitációra sor kerülhet a foglalkoztatás keretében is.

Rehabilitációs járadék legkorábban az igénybejelntés napjától állapítható meg, és a rehabilitáció időtartamára, de maximum három évre adható.

Amenyiben a rehabilitációs járadékra jogosult egészségi állapotában bekövetkező tartóüs rosszabbodás esetén felülvizsgálatnak van helye.

A rehabilitációs járulék megszűnik a jogosult halálával, megszüntetési kérelemmel, az ellátás időtartamának lejártával, ha a jogosult egybefüggően három hónapnál hosszabb ideig külföldön tartózkodik, ha jövedelme 6 hónapon keresztül meghaladja a rokkantsági nyugdíj alapját képező havi átlagkereset 90 %-át, de legalább a mindenkori kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegét, vagy ha a jogosult a rehabilitációs megállapodásban foglalt kötelezettségeit megszegi.

A rehabilitációs járadákra jogosult  foglalkoztatását többek között a munkaügyi hatóság is ellenőrizheti.