FőoldalSportÜgyvédkeresőJogiprogramKresztesztJuniorEgyetem

BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Új felhasználó vagy? Regisztráció
Elfelejtett jelszó
HÍRLEVÉL
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy időben értesüljön a legfrissebb híreinkről és szolgáltatásainkról.
TESZTEK
ÜGYVÉDKERESŐ
JOGIPROGRAM


Parkoljatok !

Kivonatos közlés ! A jogszabály teljes szövege a kivonat után olvasható !

II. FEJEZET

Védett övezetek

2. § A védett övezetek az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 14. § (1) bekezdés n) pontjában meghatározott módon kijelölt, és e rendelet 1. számú mellékletével megállapított olyan területek, ahová a behajtás, továbbá ahol a várakozás feltételekhez kötött.3. § (1) A védett övezetekbe — a 4. §-ban meghatározott kivételekkel — csak

  1. lakossági behajtási hozzájárulással,
  2. gazdálkodói behajtási hozzájárulással,
  3. áruszállítási behajtási hozzájárulással,
  4. közhasznú áruszállítási behajtási hozzájárulással,
  5. szabad behajtani.4. § (1) A védett övezetekbe hozzájárulás nélkül behajthat,

   (2) A védett övezetekbe hozzájárulás nélkül behajthat és ott időtartam korlátozás nélkül várakozhat

  6. a mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító személy) járműve, amennyiben úti célja a védett övezet területén van vagy csak a védett övezeten keresztül közelíthető meg, ha a mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött úgy helyezték el, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából látható;
  7. 5. § (1) Lakossági behajtási hozzájárulás kérelemre annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a védett övezet területén van, a védett övezet területén közterületen kívüli várakozóhellyel rendelkezik, az általa megjelölt személygépkocsikra.

   (2) A lakossági behajtási hozzájárulás kiadásának feltétele a költségtérítés megfizetése.

   (3) A lakossági behajtási hozzájárulás a hozzájárulásban megjelölt védett övezet területén lévő közterületen kívüli várakozóhely megközelítésére és elhagyására jogosít.

   6. § (1) Lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás kérelemre annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a védett övezet területén van, a védett övezet területén közterületen kívüli várakozóhellyel nem rendelkezik, az általa megjelölt

  8. saját tulajdonában álló egy darab személygépkocsira,
  9. munkáltatótól kizárólagos használatba kapott egy darab cégtulajdonú személygépkocsira, ha az a) pontban megjelölt gépjárműre lakossági behajtási-várakozási hozzájárulással nem rendelkezik.
  10. (2) A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás kiadásának feltétele a költségtérítés és a behajtási-várakozási díj megfizetése, illetve a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben meghatározott gépjárműadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása.

   (3) A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott, valamint az 5. számú mellékletben megjelölt közterületek közúti várakozóhelyein való időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

   14. § (1) A lakossági behajtási hozzájárulást, a lakossági behajtási-várakozási hozzájárulást, a gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulást és az egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulást a kerületi önkormányzat képviselő testülete adja ki. Ezen hozzájárulások kiadásának további feltételeit a kerületi önkormányzat rendeletben szabályozhatja, ám a jelen rendeletben szereplő kedvezményezettek körét tovább nem bővítheti.

   15. § (1) A lakossági behajtási hozzájárulás, a lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói behajtási hozzájárulás, a gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás és az egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulás a kiadás napjától a kiadás évét követő év január 31-ig érvényes.

   III. FEJEZET

   Várakozási övezetek

   17. § (1) A várakozási övezetek a KRESZ 17. § (1) bekezdésének e/2) pontjában meghatározott módon kijelölt, és e rendelet 3. számú mellékletével megállapított, olyan körülhatárolt terület, amely munkanapokon 8.00 és 18.00 óra között, díjfizetés ellenében, legfeljebb 3 vagy 4 óra időtartamig vagy időtartam korlátozás nélkül használható várakozásra.

   (2) Amennyiben magasabb szintű jogszabály a naptár szerinti munkarendtől eltérést ír elő, úgy szombati napokon az (1) bekezdésben meghatározott munkanapi üzemidőt kell alkalmazni.

   (3) E rendelet 5. számú melléklete az (1) bekezdéstől eltérő időszakot is megállapíthat.

   18. § (1) A várakozási övezetek területén a tulajdonos önkormányzatok egyetértésével parkolás-üzemeltetési rendszer építhető ki.

   (2) Amennyiben a várakozási övezetben a közúti várakozóhelyek száma a négyszázat meghaladja, várakozási díj csak parkolás-üzemeltetési rendszer felállítása és üzemeltetése mellett szedhető. A parkolás-üzemeltetési rendszer feltételeit e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

   (3) Amennyiben a várakozási övezetben a közúti várakozóhelyek száma a kétezret meghaladja, a kerületi önkormányzat rendeletében a várakozási övezetet összefüggő területenként zónákra oszthatja.19. § A várakozási övezetek területén, közúti várakozóhelyen — a 20. §-ban meghatározott kivételekkel — csak

  11. jelen rendeletben meghatározott várakozási díj rendelet szerinti megfizetése ellenében,
  12. lakossági várakozási hozzájárulással,
  13. gazdálkodói várakozási hozzájárulás alapján a díj rendelet szerinti megfizetésével,
  14. egészségügyi várakozási hozzájárulással,
  15. rendészeti szervek behajtási és várakozási hozzájárulásával,

szabad várakozni.20. § (1) A várakozási övezetek területén, közúti várakozóhelyen a betegszállító jármű díjfizetés nélkül, de legfeljebb 1 óra időtartamban várakozhat. A várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű első szélvédő üvege mögött, — kívülről teljes egészében jól látható módon — elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.

(2) A várakozási övezetek területén, közúti várakozóhelyen díjfizetés és időtartam korlátozás nélkül várakozhat

  1. a mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító személy) járműve, ha a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött úgy helyezték el, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából látható;
  2. a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt gépjármű.

21. § (1) A várakozási övezet területén, közúti várakozóhelyen a várakozási díjat

  1. az abban a díjövezetben elhelyezett parkolójegy kiadó automatánál, a megállást követően haladéktalanul, külön felhívás nélkül, vagy
  2. a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer használatának esetén annak megindításával, a megállást követően haladéktalanul, külön felhívás nélkül vagy
  3. kézi beszedésű parkolójeggyel

kell megfizetni.

(2) A minimálisan fizetendő várakozási díj az adott területen érvényes díj alapján számított 15 percnek megfelelő összeg.

(3) Várakozási díjfizetés esetén legfeljebb az időtartam korlátozásnak megfelelő ideig lehet várakozni. Az övezetre meghatározott időtartam lejárta után a gépjárművel a várakozóhelyet el kell hagyni. A várakozási időtartam ismételt díjfizetéssel nem hosszabbítható meg.

(4) A parkolójegyet a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről jól látható helyen és érvényességének ellenőrzését biztosítva, olvasható módon kell elhelyezni.

(5) A mobiltelefonos parkolási fizetési rendszer csak akkor használható, ha az erre utaló matricát a gépjármű első szélvédőjén, kívülről teljes egészében jól látható helyen és ellenőrizhető módon helyezték el.

22. § (1) Lakossági várakozási hozzájárulás kérelemre annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a várakozási övezet területén, valamint az azt határoló útvonalon van, az általa megjelölt

  1. tulajdonában álló egy darab személygépkocsira,
  2. munkáltatótól kizárólagos használatba kapott egy darab cégtulajdonú személygépkocsira, ha az a) pontban megjelölt gépjárműre lakossági várakozási hozzájárulással nem rendelkezik.

(2) A lakossági várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei a költségtérítés és a kedvezményes várakozási díj megfizetése, illetve a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben meghatározott gépjárműadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása.

(3) A lakossági várakozási hozzájárulás az adott kerület — amennyiben a kerületi önkormányzat rendeletében a várakozási övezetet zónákra osztotta, akkor az adott zóna —kerületi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein és az 5. mellékletben megjelölt fővárosi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyeken időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. A területi érvényességet a hozzájáruláson fel kell tüntetni.

Fizető várakozóhelyek

27. § (1) A fizető várakozóhelyek a védett övezetek és a várakozási övezetek területén kívül eső, a KRESZ 17. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott módon kijelölt olyan közúti várakozóhelyek, ahol a jelzőtáblán vagy a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán felirat jelzi, hogy a várakozás díjfizetéshez kötött.

(2) A jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán a díjfizetési kötelezettség mellett utalni kell a kötelezettség időbeli hatályára és a fizetendő díjra.

(3) Külön szöveges táblán, vagy jegykiadó automata működése esetén a jegykiadó automatán kell feltüntetni a parkolási üzemeltető szervezet nevét, címét, telefonszámát, a várakozási díj és a pótdíj összegét.

(4) A fizető várakozóhelyeknek forgalomtechnikai tervvel és érvényes forgalomtechnikai kezelői hozzájárulással kell rendelkezniük.28. § (1) A fizető várakozóhelyeken csak e rendeletben meghatározott díj megfizetése ellenében szabad várakozni.

(2) A fizető várakozóhelyeken a díjat parkolójegy kiadó automatánál váltott parkolójeggyel vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer használatának esetén annak megindításával a várakozás megkezdésekor haladéktalanul, külön felhívás nélkül, illetve kézi díjbeszedésű parkolójeggyel kell megfizetni.

IX. FEJEZET

Ellenőrzés, szankciók

41. § (1) A várakozási övezetekben a közúti várakozóhelyeken, illetve a fizető várakozóhelyeken a parkolásüzemeltető jogosult jelen rendeletben meghatározott díjfizetési feltételekkel történő várakozást ellenőrizni.

(2) A várakozási övezetekben közúti várakozóhelyeken díjfizetés nélkül várakozó gépjármű tulajdonosának a (3) bekezdésben meghatározott türelmi idő letelte után várakozási díjkülönbözetet és pótdíjat kell fizetnie.

(3) A türelmi idő egy óránál hosszabb időre történő díjfizetés esetén 15 perc, egyéb esetben 5 perc.

(4) A díjat, a díjkülönbözetet és a pótdíjat a tulajdonos önkormányzat felhatalmazásával rendelkező parkolásüzemeltető szedi be.

(5) Ha a várakozási díjkülönbözetet és a pótdíjat az esedékességet követő harminc naptári napon belül nem fizették meg, a tulajdonos önkormányzat vagy a tulajdonos önkormányzat felhatalmazásával rendelkező parkolásüzemeltető önállóan, saját nevében jogosult polgári peres úton érvényesíteni.

(6) A fizető várakozóhelyeken a várakozási díjkülönbözetre és a pótdíjra vonatkozó rendelkezéseket értelemszerűen kell alkalmazni.

42. § (1) A 74/1999. (XII.30.) Főv.Kgy. rendelet 4. § c) pontjában foglalt rendelkezésekre is figyelemmel, a közterületen szabálytalanul elhelyezett járműre — ha az balesetveszélyt nem jelent és a forgalmat nem akadályozza — a közterület-felügyelő e rendelet szerint kerékbilincset alkalmazhat.

(2) Nem rögzíthető kerékbilinccsel:

  1. a tűzcsapnál vagy tűzcsapszekrénynél álló jármű,
  2. a tűzoltási felvonulási úton álló jármű,
  3. a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyeztető jármű,
  4. a megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel jogszerűen felszerelt jármű,
  5. a figyelmeztető jelzést jogszerűen alkalmazó jármű,
  6. a mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító személy) járműve, ha a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött úgy helyezték el, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából látható,
  7. jelen rendeletben meghatározott kizárólagos használatú várakozóhelyen várakozó jármű,
  8. a Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek s ezek nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tagjai és családtagjai DT betűjelű gépjárműve,
  9. a háziorvosi szolgálat ellátására utaló, jogszabályban meghatározott jelzéssel ellátott jármű.

(3) A kerékbilincs alkalmazása során úgy kell eljárni, hogy az érintett gépjárművet károsodás ne érje. Bizonyíthatóan a kerékbilincs feltétele, illetve levétele során a gépjárműben keletkezett kárt a közterület-felügyelőt munkáltató szervezet a károsultnak megtéríti.

(4) A kerékbilincs használata során a gépjármű első szélvédőjén — vagy ha ez nem lehetséges, más alkalmas módon — jól látható helyen, az intézkedéssel kapcsolatos, ábrával kiegészített tájékoztatást — külföldi rendszámú jármű esetén angol, német és orosz nyelven is — kell elhelyezni, amelynek

  1. utalnia kell arra, hogy a jármű vezetője jogszabályellenes magatartást tanúsított, és emiatt a közterület-felügyelő olyan eszközt alkalmazott, amelynek eltávolítása nélkül a jármű sérülésmentesen nem helyezhető üzembe,
  2. tartalmaznia kell a kerékbilincs eltávolításának módját, alkalmazásának költségeit és a költség befizetésének rendjét,
  3. az intézkedés időpontját.

(5) Az intézkedést azonnal félbe kell szakítani vagy meg kell szüntetni, ha a járműhöz visszaérkező tulajdonos azt kéri és az e rendelet szerinti, a kerékbilincs alkalmazásáért fizetendő költségének felét megfizeti, egyúttal a szabálytalan elhelyezést megszünteti.

(6) A járműhasználat jogszerű akadályoztatása folytán keletkezett kárért a közterület-felügyelőt, illetve a közterület-felügyeletet nem terheli kártalanítási kötelezettség.

(7) A gépjármű tulajdonosa köteles az e rendelet szerinti, a kerékbilincs alkalmazásáért fizetendő költséget megfizetni.

(8) A közterület-felügyelő a költségtérítés megfizetése vagy a befizetést igazoló feladóvevény bemutatása után a kerékbilincset köteles haladéktalanul eltávolítani, vagy az eltávolítást elrendelni.43. § (1) Ha a közterület-felügyelői intézkedést követően államigazgatási vagy szabálysértési eljárás nem indul, az intézkedéssel szemben panasznak van helye. A panaszt az intézkedés napjától számított 8 napon belül a Fővárosi Önkormányzat feladat- és hatáskörében eljáró közterület-felügyelő esetében a főjegyzőhöz, kerületi önkormányzat esetében pedig az illetékes kerületi jegyzőhöz kell benyújtani.

(2) A kerékbilincs e rendeletben foglalt szabályokkal ellentétes alkalmazása esetén a befizetett, a kerékbilincs alkalmazásáért fizetendő költséget haladéktalanul vissza kell fizetni.

Díjak

44. § E rendeletben megállapított díjak tartalmazzák az általános forgalmi adót.45. § (1) E rendeletben meghatározott, a kerületi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörébe tartozó hozzájárulások kiadásának, a megrongálódott, elveszett, ellopott illetve megsemmisült hozzájárulás vagy a hozzájárulást tanúsító matrica cseréjének költségtérítése 2000 forint, amelyet a kerületi önkormányzat saját rendeletében korlátlan mértékben csökkenthet, vagy el is engedhet.

(2) E rendeletben meghatározott, a főpolgármester hatáskörébe tartozó hozzájárulások — a rendészeti szervek behajtási és várakozási hozzájárulása kivételével — kiadásának, a megrongálódott, elveszett, ellopott illetve megsemmisült hozzájárulás vagy a hozzájárulást tanúsító matrica cseréjének költségtérítése 2000 forint.

(3) E rendeletben meghatározott, a rendészeti szervek behajtási és várakozási hozzájárulásának kiadásáért nem kell költségtérítést fizetni.46. § (1) A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás, a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás és az ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulás behajtási-várakozási díját, illetve az áruszállítási hozzájárulás és a közhasznú áruszállítási hozzájárulás behajtási díját e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás behajtási-várakozási díját a kerületi önkormányzat saját rendeletében differenciáltan is megállapíthatja és korlátlan mértékben csökkentheti, vagy el is engedheti.

(3) Az egy évnél rövidebb idejű hozzájárulások esetén időarányos behajtási, illetve behajtási-várakozási díjat kell fizetni. Az érvényességi idő lejárta előtt visszaadott hozzájárulások esetén az időarányos behajtási, illetve behajtási-várakozási díjat a hozzájárulást kiadó köteles visszafizetni.

47. § A várakozási övezetek díjtételeinél a következő területi felosztást kell alkalmazni:

  1. Kiemelt (K) díjtételű,
  2. I. díjtételű,
  3. II. díjtételű
  4. III. díjtételű

területek. A várakozási övezetek fenti díjtételekbe való besorolását jelen rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.48. § (1) A várakozási és a várakozási megváltási díjak kiszámításának alapja a III. díjtételű területen a személygépkocsi, az oldalkocsis motorkerékpár, a személygépkocsival vontatott pót- vagy lakópótkocsi után fizetendő óránkénti várakozási díj összege (a továbbiakban: várakozási díjalap).

(2) A várakozási díjalap mértéke 120 Ft.

(3) A különböző díjtételű területeken a különböző járműfajták után óránként fizetendő várakozási díjak (a továbbiakban alapdíj) a következő szorzószámokkal kell megállapítani:

 

Szorzószámok a

Járműfajták

K

I.

II.

III.

 

díjtételű területeken

Személygépkocsi, oldalkocsis motorkerék-pár, személygépkocsival vontatott pót- vagy lakókocsi

4

3

2

1

Lakóautó, autóbusz, tehergépkocsi, vontató és az ezekkel vontatható pót- vagy lakókocsi

12

9

6

3

(4) A (3) bekezdésben meghatározott alapdíjtól forgalomtechnikai szempontok figyelembevételével lefelé el lehet térni. Az eltérésről és annak mértékéről — mely legfeljebb 50% lehet — a főpolgármester dönt.

49. § (1) A lakossági várakozási hozzájárulás éves kedvezményes várakozási díja az adott területre érvényes egyórai várakozási díj 150-szerese. A kerületi önkormányzat ezen díjat saját rendeletében differenciáltan is megállapíthatja és korlátlan mértékben csökkentheti, vagy el is engedheti.

(2) Az érvényességi idő lejárta előtt visszaadott hozzájárulások esetén az időarányos kedvezményes várakozási díjat a hozzájárulást kiadó köteles visszafizetni.

50. § A fizető várakozóhelyeken fizetendő egyórai várakozási díj a 48. § (2) bekezdésében meghatározott várakozási díjalap.

53. § (1) A várakozási díjkülönbözet mértéke az adott területre érvényes egyórai várakozási díj.

(2) A pótdíj mértéke:

 1. öt naptári napon belüli befizetés esetén az adott területre érvényes egyórai várakozási díj tízszerese,
 2. öt naptári napon túli befizetés esetén az adott területre érvényes egyórai várakozási díj húszszorosa.
 3. (3) A fenti határidők számításába a kiszabás napja nem számít bele.

  54. § A kerékbilincs alkalmazásáért fizetendő költség összege 15000 forint.

  XII. FEJEZET

  Értelmező rendelkezések

  61. § E rendelet alkalmazásában

  1. díjfizetés nélkül várakozó jármű: az adott területen érvényes parkolójegy nélkül várakozó, érvénytelen hozzájárulással, vagy a parkolójegy, illetve érvényes hozzájárulás nem megfelelő kihelyezésével, továbbá a jegyváltásra nem kötelezett, de az engedélyezett várakozási időtartamot túllépő jármű;
  2. egyórai várakozási díj: e rendelet 48. § (3) vagy (4) bekezdése alapján megállapított díj;

gépjármű tulajdonosa: a hatósági nyilvántartás szerinti gépjármű tulajdonos, illetőleg ha a hatósági nyilvántartás az üzembentartót is tartalmazza, akkor a gépjármű üzembentartója (Hatósági nyilvántartás e rendelet alkalmazásában a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerinti nyilvántartás);

szabálytalanul elhelyezett jármű: a közúti közlekedési szabályokat sértő, valamint a közterület rendeltetésével vagy használatára vonatkozó jogszabályi előírásoktól eltérően elhelyezett jármű, ha ezzel szabálysértést valósít meg;

A rendelet teljes szövege mellékletekkel !

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendeletBudapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Budapest versenyképességének növelése, az életminőség javítása, a főváros közútjain a levegőszennyezés és zajterhelés csökkentése, a forgalom csillapítása, Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve megvalósíthatósága, a forgalmi rend, a közúti forgalom szervezése, a forgalom szabályozása, a közutakon történő várakozás egységes, átlátható, racionális és méltányos szabályozása érdekében Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában, valamint 63/A. §. h) pontjában, illetve a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15. § (3) bekezdésében, továbbá a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. §. (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

 

I. FEJEZET

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Budapest főváros közigazgatási területén található valamennyi közterületre, kivéve a közterületen létesített taxiállomásokat, melyeken történő várakozás feltételeiről külön jogszabály rendelkezik.

 

II. FEJEZET

Védett övezetek

2. § A védett övezetek az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 14. § (1) bekezdés n) pontjában meghatározott módon kijelölt, és e rendelet 1. számú mellékletével megállapított olyan területek, ahová a behajtás, továbbá ahol a várakozás feltételekhez kötött.

3. § (1) A védett övezetekbe — a 4. §-ban meghatározott kivételekkel — csak

  1. lakossági behajtási hozzájárulással,
  2. gazdálkodói behajtási hozzájárulással,
  3. áruszállítási behajtási hozzájárulással,
  4. közhasznú áruszállítási behajtási hozzájárulással,

szabad behajtani.

(2) A védett övezetekbe — az 4. §-ban meghatározott kivételekkel — csak

  1. lakossági behajtási-várakozási hozzájárulással,
  2. gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulással,
  3. egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulással,
  4. szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulással,
  5. ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulással,
  6. rendészeti szervek behajtási és várakozási hozzájárulásával

szabad behajtani és ott várakozni.

4. § (1) A védett övezetekbe hozzájárulás nélkül behajthat,

  1. a figyelmeztető jelzést használó jármű,
  2. az út és közmű építésére vagy fenntartására, köztisztasági és közegészségügyi feladat vagy postai gyűjtő- és kézbesítőszolgálat ellátására szolgáló jármű,

ha ez a feladat ellátása érdekében elkerülhetetlen, de a munka végeztével a járművel a védett övezetet haladéktalanul el kell hagyni.

(2) A védett övezetekbe hozzájárulás nélkül behajthat és ott időtartam korlátozás nélkül várakozhat

  1. a mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító személy) járműve, amennyiben úti célja a védett övezet területén van vagy csak a védett övezeten keresztül közelíthető meg, ha a mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött úgy helyezték el, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából látható;
  2. a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt gépjármű.

(3) Naponta 7 órától 10 óráig hozzájárulás nélkül csak az 5. számú mellékletben megjelölt védett övezetekbe lehet behajtani és ott várakozni.

(4) Taxik csak az 5. számú mellékletben megjelölt védett övezetekbe hajthatnak be.

5. § (1) Lakossági behajtási hozzájárulás kérelemre annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a védett övezet területén van, a védett övezet területén közterületen kívüli várakozóhellyel rendelkezik, az általa megjelölt személygépkocsikra.

(2) A lakossági behajtási hozzájárulás kiadásának feltétele a költségtérítés megfizetése.

(3) A lakossági behajtási hozzájárulás a hozzájárulásban megjelölt védett övezet területén lévő közterületen kívüli várakozóhely megközelítésére és elhagyására jogosít.

6. § (1) Lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás kérelemre annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a védett övezet területén van, a védett övezet területén közterületen kívüli várakozóhellyel nem rendelkezik, az általa megjelölt

  1. saját tulajdonában álló egy darab személygépkocsira,
  2. munkáltatótól kizárólagos használatba kapott egy darab cégtulajdonú személygépkocsira, ha az a) pontban megjelölt gépjárműre lakossági behajtási-várakozási hozzájárulással nem rendelkezik.

(2) A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás kiadásának feltétele a költségtérítés és a behajtási-várakozási díj megfizetése, illetve a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben meghatározott gépjárműadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása.

(3) A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott, valamint az 5. számú mellékletben megjelölt közterületek közúti várakozóhelyein való időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

7. § (1) Gazdálkodói behajtási hozzájárulás kérelemre annak a gazdálkodónak adható, amely a védett övezet területén közterületen kívüli várakozóhellyel vagy közterületi kizárólagos várakozóhellyel rendelkezik, az általa megjelölt személygépkocsikra.

(2) Az gazdálkodói behajtási hozzájárulás kiadásának feltétele a költségtérítés megfizetése.

(3) Az gazdálkodói behajtási hozzájárulás a hozzájárulásban megjelölt védett övezet területén lévő közterületen kívüli várakozóhely vagy közterületi kizárólagos használatú várakozóhely megközelítésére és elhagyására jogosít.

8. § (1) Gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás kérelemre a védett övezet területén lévő gazdálkodónak adható, az általa megjelölt, saját tulajdonában álló személygépkocsikra.

(2) A gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás kiadásának feltétele a költségtérítés és a behajtási-várakozási díj megfizetése, illetve a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben meghatározott gépjárműadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása.

(3) A gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott közúti várakozóhelyen való időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

9. § (1) Egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulás kérelemre a területi kötelezettséget vállaló háziorvos és gyermekorvos, illetve ezek asszisztense, valamint az önkormányzattal szerződéses viszonyban az adott területen a szociális házi gondozási tevékenységben részt vevő személynek adható, az általa megjelölt egy darab személygépkocsira.

(2) Az egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulás kiadásának feltétele a költségtérítés megfizetése, a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben meghatározott gépjárműadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása és a kerületi Egészségügyi Szolgálat igazolása.

(3) Az egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulás a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott közúti várakozóhelyen legfeljebb 2 óra időtartamú várakozásra jogosít. A várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű első szélvédő üvege mögött — kívülről teljes egészében jól látható módon — elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.

10. § (1) Áruszállítási behajtási hozzájárulást kérelemre az kaphat, aki a védett övezetben rendszeres áruszállítási tevékenységet végez.

(2) Az áruszállítási behajtási hozzájárulás kiadásának feltétele a költségtérítés és a behajtási díj megfizetése.

(3) Az áruszállítási behajtási hozzájárulás a 18.00 óra és 10.00 óra közötti időtartamon belül a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott a folyamatos rakodás idejére, de legfeljebb 20 perc időtartamú várakozásra jogosít. A rakodás megkezdésének időpontját a gépjármű első szélvédő üvege mögött — kívülről teljes egészében jól látható módon — elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.

11. § (1) Közhasznú áruszállítási behajtási hozzájárulást kérelemre az kaphat, aki a védett övezetben romlandó élelmiszerszállítási tevékenységet végez.

(2) A közhasznú áruszállítási behajtási hozzájárulás kiadásának feltétele a költségtérítés és a behajtási díj megfizetése.

(3) A közhasznú áruszállítási hozzájárulás a 18 óra és 10 óra közötti, illetve a 13 óra és 15 óra közötti időtartamon belül a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott a folyamatos rakodás idejére, de legfeljebb 20 perc időtartamú várakozásra jogosít. A rakodás megkezdésének időpontját a gépjármű első szélvédő üvege mögött — kívülről teljes egészében jól látható módon — elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.

12. § (1) Szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulást kérelemre az kaphat, aki a védett övezetben lakossági vagy közterületi hibaelhárítást végez.

(2) A szervízszolgáltatás behajtási-várakozási hozzájárulás kiadásának feltétele a költségtérítés és a behajtási-várakozási díj megfizetése.

(3) A szervizszolgáltatási behajtási hozzájárulás a 18 óra és 12 óra közötti időtartamon belül a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott legfeljebb 1 óra időtartamú várakozásra jogosít. A várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű első szélvédő üvege mögött, — kívülről teljes egészében jól látható módon — elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.

13. § (1) Ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulást kérelemre az kaphat, akinek uticélja a védett övezetben van.

(2) Az ideiglenes behajtási hozzájárulás kiadásának feltétele a költségtérítés és a behajtási-várakozási díj megfizetése.

(3) Az ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulás a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott közúti várakozóhelyen időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

14. § (1) A lakossági behajtási hozzájárulást, a lakossági behajtási-várakozási hozzájárulást, a gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulást és az egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulást a kerületi önkormányzat képviselő testülete adja ki. Ezen hozzájárulások kiadásának további feltételeit a kerületi önkormányzat rendeletben szabályozhatja, ám a jelen rendeletben szereplő kedvezményezettek körét tovább nem bővítheti.

(2) A gazdálkodói behajtási hozzájárulást, az áruszállítási behajtási hozzájárulást, a közhasznú áruszállítási behajtási hozzájárulást, a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulást és az ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulást a főpolgármester adja ki.

15. § (1) A lakossági behajtási hozzájárulás, a lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói behajtási hozzájárulás, a gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás és az egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulás a kiadás napjától a kiadás évét követő év január 31-ig érvényes.

(2) Az áruszállítási behajtási hozzájárulást, a közhasznú áruszállítási behajtási hozzájárulást, a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás a kiadás napjától a kiadás évét követő év január 31-ig, vagy az azon feltüntetett időpontig érvényes.

(3) Az ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulás legfeljebb 30 napig terjedő időtartamra adható ki. Egy naptári évben ugyanazon kérelmező részére többszöri kiváltás esetén is összesen 90 napra adható ki.

16. § Az e rendeletben nem szabályozott esetekben egyedi hozzájárulás adható ki, amelynek kiadására — a KRESZ 14. § (14) bekezdése alapján — a Fővárosi Közlekedési Felügyelet jogosult.

 

III. FEJEZET

Várakozási övezetek

17. § (1) A várakozási övezetek a KRESZ 17. § (1) bekezdésének e/2) pontjában meghatározott módon kijelölt, és e rendelet 3. számú mellékletével megállapított, olyan körülhatárolt terület, amely munkanapokon 8.00 és 18.00 óra között, díjfizetés ellenében, legfeljebb 3 vagy 4 óra időtartamig vagy időtartam korlátozás nélkül használható várakozásra.

(2) Amennyiben magasabb szintű jogszabály a naptár szerinti munkarendtől eltérést ír elő, úgy szombati napokon az (1) bekezdésben meghatározott munkanapi üzemidőt kell alkalmazni.

(3) E rendelet 5. számú melléklete az (1) bekezdéstől eltérő időszakot is megállapíthat.

18. § (1) A várakozási övezetek területén a tulajdonos önkormányzatok egyetértésével parkolás-üzemeltetési rendszer építhető ki.

(2) Amennyiben a várakozási övezetben a közúti várakozóhelyek száma a négyszázat meghaladja, várakozási díj csak parkolás-üzemeltetési rendszer felállítása és üzemeltetése mellett szedhető. A parkolás-üzemeltetési rendszer feltételeit e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(3) Amennyiben a várakozási övezetben a közúti várakozóhelyek száma a kétezret meghaladja, a kerületi önkormányzat rendeletében a várakozási övezetet összefüggő területenként zónákra oszthatja.

19. § A várakozási övezetek területén, közúti várakozóhelyen — a 20. §-ban meghatározott kivételekkel — csak

  1. jelen rendeletben meghatározott várakozási díj rendelet szerinti megfizetése ellenében,
  2. lakossági várakozási hozzájárulással,
  3. gazdálkodói várakozási hozzájárulás alapján a díj rendelet szerinti megfizetésével,
  4. egészségügyi várakozási hozzájárulással,
  5. rendészeti szervek behajtási és várakozási hozzájárulásával,

szabad várakozni.

20. § (1) A várakozási övezetek területén, közúti várakozóhelyen a betegszállító jármű díjfizetés nélkül, de legfeljebb 1 óra időtartamban várakozhat. A várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű első szélvédő üvege mögött, — kívülről teljes egészében jól látható módon — elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.

(2) A várakozási övezetek területén, közúti várakozóhelyen díjfizetés és időtartam korlátozás nélkül várakozhat

  1. a mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító személy) járműve, ha a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött úgy helyezték el, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából látható;
  2. a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt gépjármű.

21. § (1) A várakozási övezet területén, közúti várakozóhelyen a várakozási díjat

  1. az abban a díjövezetben elhelyezett parkolójegy kiadó automatánál, a megállást követően haladéktalanul, külön felhívás nélkül, vagy
  2. a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer használatának esetén annak megindításával, a megállást követően haladéktalanul, külön felhívás nélkül vagy
  3. kézi beszedésű parkolójeggyel

kell megfizetni.

(2) A minimálisan fizetendő várakozási díj az adott területen érvényes díj alapján számított 15 percnek megfelelő összeg.

(3) Várakozási díjfizetés esetén legfeljebb az időtartam korlátozásnak megfelelő ideig lehet várakozni. Az övezetre meghatározott időtartam lejárta után a gépjárművel a várakozóhelyet el kell hagyni. A várakozási időtartam ismételt díjfizetéssel nem hosszabbítható meg.

(4) A parkolójegyet a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről jól látható helyen és érvényességének ellenőrzését biztosítva, olvasható módon kell elhelyezni.

(5) A mobiltelefonos parkolási fizetési rendszer csak akkor használható, ha az erre utaló matricát a gépjármű első szélvédőjén, kívülről teljes egészében jól látható helyen és ellenőrizhető módon helyezték el.

22. § (1) Lakossági várakozási hozzájárulás kérelemre annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a várakozási övezet területén, valamint az azt határoló útvonalon van, az általa megjelölt

  1. tulajdonában álló egy darab személygépkocsira,
  2. munkáltatótól kizárólagos használatba kapott egy darab cégtulajdonú személygépkocsira, ha az a) pontban megjelölt gépjárműre lakossági várakozási hozzájárulással nem rendelkezik.

(2) A lakossági várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei a költségtérítés és a kedvezményes várakozási díj megfizetése, illetve a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben meghatározott gépjárműadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása.

(3) A lakossági várakozási hozzájárulás az adott kerület — amennyiben a kerületi önkormányzat rendeletében a várakozási övezetet zónákra osztotta, akkor az adott zóna —kerületi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein és az 5. mellékletben megjelölt fővárosi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyeken időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. A területi érvényességet a hozzájáruláson fel kell tüntetni.

23. § (1) Gazdálkodói várakozási hozzájárulás kérelemre a várakozási övezet területén lévő gazdálkodónak adható, az általa megjelölt, saját tulajdonában álló személygépkocsikra.

(2) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás kiadásának feltétele a költségtérítés megfizetése, illetve a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben meghatározott gépjárműadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása.

(3) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás az adott kerület — amennyiben a kerületi önkormányzat rendeletében a várakozási övezetet zónákra osztotta, akkor az adott zóna —kerületi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein és az 5. mellékletben megjelölt fővárosi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyeken a kerületi önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű, de legfeljebb 50 %-os díjkedvezményt és üzemidőn belül időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. A területi érvényességet a hozzájáruláson fel kell tüntetni.

(4) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás alapján a (3) bekezdés szerinti kedvezményeket a gazdálkodói parkolókártya vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer biztosítja. A gazdálkodói parkolókártyával a parkolójegy kiadó automatánál parkolójegyet kell váltani, amelyet a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről jól látható helyen és érvényességének ellenőrzését biztosítva olvasható módon kell elhelyezni.

24. § (1) Egészségügyi várakozási hozzájárulás kérelemre a területi kötelezettséget vállaló háziorvos és gyermekorvos, illetve ezek asszisztense, valamint az önkormányzattal szerződéses viszonyban az adott területen a szociális házi gondozási tevékenységben részt vevő személynek adható, az általa megjelölt egy darab személygépkocsira.

(2) Az egészségügyi várakozási hozzájárulás kiadásának feltétele, a költségtérítés megfizetése, illetve a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben meghatározott gépjárműadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása és a kerületi Egészségügyi Szolgálat igazolása.

(3) Az egészségügyi várakozási hozzájárulás az adott kerület közigazgatási területén lévő közúti várakozóhelyeken legfeljebb 2 óra időtartamú díjfizetés nélküli várakozásra jogosít. A várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű első szélvédő üvege mögött, — kívülről teljes egészében jól látható módon — elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.

25. § A lakossági várakozási hozzájárulást, a gazdálkodói várakozási hozzájárulást és az egészségügyi várakozási hozzájárulást a kerületi önkormányzat képviselő-testülete adja ki. Ezen hozzájárulások kiadásának további feltételeit a kerületi önkormányzat rendeletben szabályozhatja, ám a jelen rendeletben szereplő kedvezményezettek körét tovább nem bővítheti.

26. § A lakossági várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói várakozási hozzájárulás és az egészségügyi várakozási hozzájárulás a kiadás napjától a kiadás évét követő év január 31-ig érvényes.

 

IV. FEJEZET

Fizető várakozóhelyek

27. § (1) A fizető várakozóhelyek a védett övezetek és a várakozási övezetek területén kívül eső, a KRESZ 17. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott módon kijelölt olyan közúti várakozóhelyek, ahol a jelzőtáblán vagy a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán felirat jelzi, hogy a várakozás díjfizetéshez kötött.

(2) A jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán a díjfizetési kötelezettség mellett utalni kell a kötelezettség időbeli hatályára és a fizetendő díjra.

(3) Külön szöveges táblán, vagy jegykiadó automata működése esetén a jegykiadó automatán kell feltüntetni a parkolási üzemeltető szervezet nevét, címét, telefonszámát, a várakozási díj és a pótdíj összegét.

(4) A fizető várakozóhelyeknek forgalomtechnikai tervvel és érvényes forgalomtechnikai kezelői hozzájárulással kell rendelkezniük.

28. § (1) A fizető várakozóhelyeken csak e rendeletben meghatározott díj megfizetése ellenében szabad várakozni.

(2) A fizető várakozóhelyeken a díjat parkolójegy kiadó automatánál váltott parkolójeggyel vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer használatának esetén annak megindításával a várakozás megkezdésekor haladéktalanul, külön felhívás nélkül, illetve kézi díjbeszedésű parkolójeggyel kell megfizetni.

 

V. FEJEZET

Őrzött, fizető P+R várakozóhelyek

29. § (1) Az őrzött, fizető P+R várakozóhelyek a KRESZ 2. számú függelékének v) pontjában meghatározott módon kijelölt, tömegközlekedési járművek megállóhelye vagy végállomása közelében létesített, napi 24 órában működő, olyan bekerített és őrzött terület, ahol a várakozás díjfizetéshez kötött.

(2) A jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán a díjfizetési kötelezettség mellett utalni kell a fizetendő díjra.

(3) Külön szöveges táblán fel kell tüntetni a parkolási üzemeltető szervezet nevét, címét, telefonszámát és a várakozási díj összegét.

(4) Az őrzött, fizető P+R várakozóhelyeknek forgalomtechnikai tervvel és érvényes forgalomtechnikai kezelői hozzájárulással kell rendelkeznie.

30. § Az őrzött, fizető P+R várakozóhelyeken csak e rendeletben meghatározott díj megfizetése ellenében szabad várakozni.

 

VI. FEJEZET

Kizárólagos használatú várakozóhelyek

31. § (1) A kizárólagos használatú várakozóhelyek a KRESZ 15. § (1) bekezdés b) pontjának meghatározott módon kijelölt olyan közúti várakozóhelyek, ahol a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán lévő felirat jelzi, hogy a várakozási tilalom a járművek meghatározott körére nem terjed ki.

(2) Kizárólagos használatú várakozóhelyek kérelemre a 20/1984. (XII.21.) KM rendelet 35.13. a) pontjában meghatározott szervek (a továbbiakban: kedvezményezett) épületeinél, azok homlokzatának hosszában jelölhetőek ki.

(3) A kizárólagos használatú várakozóhelyek létesítésére szóló hozzájárulást a tulajdonos önkormányzat egyetértése alapján az út forgalomtechnikai kezelője adja ki.

32. § (1) A védett övezetben és a várakozási övezetben létesített kizárólagos használatú várakozóhelyekért a kedvezményezett a tulajdonos önkormányzatnak e rendeletben meghatározott várakozási megváltási díjat köteles fizetni.

(2) Az országos hatáskörű költségvetési szervek és a nagykövetségek 4 darab kizárólagos használatú várakozóhelyet díjmentes használatba kaphatnak. A díjmentes használatról a kerületi önkormányzat tulajdonában lévő közterületek esetében a kerületi önkormányzat képviselő-testülete, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek esetén a főpolgármester dönt.

(3) Amennyiben a kedvezményezett a várakozási megváltási díjat az előírt határidőig nem fizeti meg, úgy őt a várakozási megváltási díj megfizetésére fel kell szólítani. Ha a tartozás a felszólítást követő 30. napon is fennáll, a tulajdonos önkormányzat kezdeményezheti a kizárólagos használatú várakozóhelyek megszüntetését.

(4) Rendkívüli esemény alkalmával a kizárólagos használat kártérítés nélkül a szükséges mértékig korlátozható.

33. § A kedvezményezett gépjárműve a védett övezetekben és a várakozási övezetekben csak a számára kijelölt kizárólagos használatú várakozóhelyeken várakozhat díjfizetés nélkül. A kedvezményezett köteles az ott jogszerűen várakozó gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről jól látható helyen és olvasható módon, a kizárólagos használatú várakozóhelyen történő várakozásra jogosító igazolást elhelyezni.

 

VII. FEJEZET

Rendészeti szervek behajtási és várakozási hozzájárulása

34. § (1) A rendészeti szervek behajtási és várakozási hozzájárulása kérelemre a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Budapesti Határőr Igazgatóság és a Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága tulajdonában álló, megkülönböztető fény- és hangjelzéssel fel nem szerelt személygépkocsijaira adható.

(2) A rendészeti szervek behajtási és várakozási hozzájárulása a védett övezetekbe való behajtásra és ott időtartam korlátozás nélküli várakozásra, valamint a várakozási övezetekben díjfizetés és időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

(3) A kiadható összes hozzájárulás száma 350 darab.

(4) A rendészeti szervek behajtási és várakozási hozzájárulását a Fővárosi Közgyűlés Városrendészeti Bizottságának javaslata alapján a főpolgármester adja ki.

(5) A rendészeti szervek behajtási és várakozási hozzájárulása a kiadás napjától a kiadás évét követő év január 31-ig érvényes.

 

VIII. FEJEZET

Eljárási szabályok

35. § (1) A hozzájárulás a hozzájárulás kiadására jogosult által kiadott hozzájárulásból és a hozzájárulást igazoló matricából áll. A hozzájárulást vagy a hozzájárulást igazoló matricát a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről jól látható helyen és olvasható módon kell elhelyezni.

(2) A hozzájárulást igazoló matricának tartalmaznia kell:

  1. a hozzájárulás számát,
  2. a gépjármű forgalmi rendszámát
  3. az övezet megnevezését,
  4. a hozzájárulás típusát,
  5. az érvényességi időtartamot.

36. § (1) E rendeletben meghatározott, a főpolgármester hatáskörébe tartozó hozzájárulások — a rendészeti szervek behajtási és várakozási hozzájárulása kivételével — kiadása iránti kérelmet a főpolgármesternek írásban kell benyújtani.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

  1. magánszemély esetében a kérelmező nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét,
  2. nem magánszemély esetében a kérelmező elnevezését, székhelyét, telephelyét, cégjegyzékszámát, nyilvántartási számát, a képviselő nevét és címét,
  3. a jármű gyártmányának, típusának megnevezését, össztömegét, forgalmi rendszámát,
  4. az övezet megnevezését,
  5. a hozzájárulás típusát,
  6. a kért érvényességi időtartamot,
  7. a kérelem indokait.

(3) A kérelmet a főpolgármester megvizsgálja és amennyiben az a rendelet előírásainak megfelel, a kérelmező részére a hozzájárulást 8 munkanapon belül kiadja.

37. § (1) E rendeletben meghatározott, a rendészeti szervek behajtási és várakozási hozzájárulása iránti kérelmet a kiadást megelőző év december 31-ig a főpolgármesternek írásban kell benyújtani.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

  1. a kérelmező elnevezését, székhelyét,
  2. a jármű gyártmányának, típusának megnevezését, forgalmi rendszámát, a forgalmi engedély másolatát,
  3. a kérelem indokait.

(3) A kérelmekről a — a 34. § (5) bekezdésének figyelembevételével — a Fővárosi Közgyűlés Városrendészeti Bizottságának javaslatára a főpolgármester dönt A főpolgármesteri döntést a Városrendészeti Bizottság javaslatától számított 8 munkanapon belül kell meghozni.

38. § E rendeletben meghatározott, a kerületi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörébe tartozó hozzájárulások kiadásának eljárási szabályait a kerületi önkormányzatoknak saját rendeletükben kell szabályozniuk.

39. § (1) A hozzájárulás eredeti jogosultjának kérelmére a megrongálódott hozzájárulást vagy a hozzájárulást igazoló matricát — annak leadásával egyidejűleg — e rendeletben meghatározott költségtérítés ellenében a hozzájárulást kiadó kérelemre kicseréli.

(2) A hozzájárulás, vagy a hozzájárulást igazoló matrica elvesztését, ellopását, megsemmisülését a hozzájárulást kiadó szervnél 3 napon belül be kell jelenteni és a hozzájárulás iránt ismételt kérelmet kell benyújtani. A hozzájárulást kiadó e rendeletben meghatározott költségtérítés ellenében a hozzájárulás kiadására irányadó szabályok szerint adja ki az új hozzájárulást.

(3) Amennyiben a hozzájárulással rendelkező gépjárművet a tulajdonosa év közben elidegeníti, a hozzájárulást és a hozzájárulást igazoló matricát vissza kell szolgáltatni, vagy írásban nyilatkozni kell a hozzájárulást igazoló matrica eltávolításáról.

40. § (1) A védett övezetek forgalmi, illetőleg várakozási rendjének, és a várakozási övezetek várakozási rendjének ellenőrzését végző szervként a közterület-felügyelő köteles elvenni és a kiadó szervnek visszajutatni azt a behajtási, behajtási-várakozási vagy várakozási hozzájárulást,

  1. amelyet nem az arra jogosult használ,
  2. amelynél a hozzájárulás használatának jogcíme megszűnt,
  3. amely hamis, vagy meghamisították,
  4. amely hozzájárulás megszerzésének feltételei vonatkozásában a kiadó szervet megtévesztették,
  5. amellyel bármely más módon visszaéltek.

(2) A közterület-felügyelő által elvett és a kiadó szervnek visszajuttatott hozzájárulást a kiadó szerv köteles visszavonni és azt a kiadás évében nem pótolhatja. A visszavonásról a visszavonó határozat meghozatalától számított 2 munkanapon belül a kiadó szerv az érintettet értesíti.

(3) Amennyiben a kiadó szerv észleli, hogy a közterület-felügyelő az (1) bekezdésben szabályozott módon való hozzájárulás elvételénél tévedett, és egyébként az (1) bekezdésben szabályozott más elvételi ok nem áll fenn, akkor köteles a hozzájárulást a jogosult részére az észleléstől számított 2 munkanapon belül visszajuttatni.

 

IX. FEJEZET

Ellenőrzés, szankciók

41. § (1) A várakozási övezetekben a közúti várakozóhelyeken, illetve a fizető várakozóhelyeken a parkolásüzemeltető jogosult jelen rendeletben meghatározott díjfizetési feltételekkel történő várakozást ellenőrizni.

(2) A várakozási övezetekben közúti várakozóhelyeken díjfizetés nélkül várakozó gépjármű tulajdonosának a (3) bekezdésben meghatározott türelmi idő letelte után várakozási díjkülönbözetet és pótdíjat kell fizetnie.

(3) A türelmi idő egy óránál hosszabb időre történő díjfizetés esetén 15 perc, egyéb esetben 5 perc.

(4) A díjat, a díjkülönbözetet és a pótdíjat a tulajdonos önkormányzat felhatalmazásával rendelkező parkolásüzemeltető szedi be.

(5) Ha a várakozási díjkülönbözetet és a pótdíjat az esedékességet követő harminc naptári napon belül nem fizették meg, a tulajdonos önkormányzat vagy a tulajdonos önkormányzat felhatalmazásával rendelkező parkolásüzemeltető önállóan, saját nevében jogosult polgári peres úton érvényesíteni.

(6) A fizető várakozóhelyeken a várakozási díjkülönbözetre és a pótdíjra vonatkozó rendelkezéseket értelemszerűen kell alkalmazni.

42. § (1) A 74/1999. (XII.30.) Főv.Kgy. rendelet 4. § c) pontjában foglalt rendelkezésekre is figyelemmel, a közterületen szabálytalanul elhelyezett járműre — ha az balesetveszélyt nem jelent és a forgalmat nem akadályozza — a közterület-felügyelő e rendelet szerint kerékbilincset alkalmazhat.

(2) Nem rögzíthető kerékbilinccsel:

  1. a tűzcsapnál vagy tűzcsapszekrénynél álló jármű,
  2. a tűzoltási felvonulási úton álló jármű,
  3. a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyeztető jármű,
  4. a megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel jogszerűen felszerelt jármű,
  5. a figyelmeztető jelzést jogszerűen alkalmazó jármű,
  6. a mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító személy) járműve, ha a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött úgy helyezték el, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából látható,
  7. jelen rendeletben meghatározott kizárólagos használatú várakozóhelyen várakozó jármű,
  8. a Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek s ezek nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tagjai és családtagjai DT betűjelű gépjárműve,
  9. a háziorvosi szolgálat ellátására utaló, jogszabályban meghatározott jelzéssel ellátott jármű.

(3) A kerékbilincs alkalmazása során úgy kell eljárni, hogy az érintett gépjárművet károsodás ne érje. Bizonyíthatóan a kerékbilincs feltétele, illetve levétele során a gépjárműben keletkezett kárt a közterület-felügyelőt munkáltató szervezet a károsultnak megtéríti.

(4) A kerékbilincs használata során a gépjármű első szélvédőjén — vagy ha ez nem lehetséges, más alkalmas módon — jól látható helyen, az intézkedéssel kapcsolatos, ábrával kiegészített tájékoztatást — külföldi rendszámú jármű esetén angol, német és orosz nyelven is — kell elhelyezni, amelynek

  1. utalnia kell arra, hogy a jármű vezetője jogszabályellenes magatartást tanúsított, és emiatt a közterület-felügyelő olyan eszközt alkalmazott, amelynek eltávolítása nélkül a jármű sérülésmentesen nem helyezhető üzembe,
  2. tartalmaznia kell a kerékbilincs eltávolításának módját, alkalmazásának költségeit és a költség befizetésének rendjét,
  3. az intézkedés időpontját.

(5) Az intézkedést azonnal félbe kell szakítani vagy meg kell szüntetni, ha a járműhöz visszaérkező tulajdonos azt kéri és az e rendelet szerinti, a kerékbilincs alkalmazásáért fizetendő költségének felét megfizeti, egyúttal a szabálytalan elhelyezést megszünteti.

(6) A járműhasználat jogszerű akadályoztatása folytán keletkezett kárért a közterület-felügyelőt, illetve a közterület-felügyeletet nem terheli kártalanítási kötelezettség.

(7) A gépjármű tulajdonosa köteles az e rendelet szerinti, a kerékbilincs alkalmazásáért fizetendő költséget megfizetni.

(8) A közterület-felügyelő a költségtérítés megfizetése vagy a befizetést igazoló feladóvevény bemutatása után a kerékbilincset köteles haladéktalanul eltávolítani, vagy az eltávolítást elrendelni.

 

 

43. § (1) Ha a közterület-felügyelői intézkedést követően államigazgatási vagy szabálysértési eljárás nem indul, az intézkedéssel szemben panasznak van helye. A panaszt az intézkedés napjától számított 8 napon belül a Fővárosi Önkormányzat feladat- és hatáskörében eljáró közterület-felügyelő esetében a főjegyzőhöz, kerületi önkormányzat esetében pedig az illetékes kerületi jegyzőhöz kell benyújtani.

(2) A kerékbilincs e rendeletben foglalt szabályokkal ellentétes alkalmazása esetén a befizetett, a kerékbilincs alkalmazásáért fizetendő költséget haladéktalanul vissza kell fizetni.

 

X. FEJEZET

Díjak

44. § E rendeletben megállapított díjak tartalmazzák az általános forgalmi adót.

45. § (1) E rendeletben meghatározott, a kerületi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörébe tartozó hozzájárulások kiadásának, a megrongálódott, elveszett, ellopott illetve megsemmisült hozzájárulás vagy a hozzájárulást tanúsító matrica cseréjének költségtérítése 2000 forint, amelyet a kerületi önkormányzat saját rendeletében korlátlan mértékben csökkenthet, vagy el is engedhet.

(2) E rendeletben meghatározott, a főpolgármester hatáskörébe tartozó hozzájárulások — a rendészeti szervek behajtási és várakozási hozzájárulása kivételével — kiadásának, a megrongálódott, elveszett, ellopott illetve megsemmisült hozzájárulás vagy a hozzájárulást tanúsító matrica cseréjének költségtérítése 2000 forint.

(3) E rendeletben meghatározott, a rendészeti szervek behajtási és várakozási hozzájárulásának kiadásáért nem kell költségtérítést fizetni.

46. § (1) A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás, a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás és az ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulás behajtási-várakozási díját, illetve az áruszállítási hozzájárulás és a közhasznú áruszállítási hozzájárulás behajtási díját e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás behajtási-várakozási díját a kerületi önkormányzat saját rendeletében differenciáltan is megállapíthatja és korlátlan mértékben csökkentheti, vagy el is engedheti.

(3) Az egy évnél rövidebb idejű hozzájárulások esetén időarányos behajtási, illetve behajtási-várakozási díjat kell fizetni. Az érvényességi idő lejárta előtt visszaadott hozzájárulások esetén az időarányos behajtási, illetve behajtási-várakozási díjat a hozzájárulást kiadó köteles visszafizetni.

47. § A várakozási övezetek díjtételeinél a következő területi felosztást kell alkalmazni:

  1. Kiemelt (K) díjtételű,
  2. I. díjtételű,
  3. II. díjtételű
  4. III. díjtételű

területek. A várakozási övezetek fenti díjtételekbe való besorolását jelen rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

48. § (1) A várakozási és a várakozási megváltási díjak kiszámításának alapja a III. díjtételű területen a személygépkocsi, az oldalkocsis motorkerékpár, a személygépkocsival vontatott pót- vagy lakópótkocsi után fizetendő óránkénti várakozási díj összege (a továbbiakban: várakozási díjalap).

(2) A várakozási díjalap mértéke 120 Ft.

(3) A különböző díjtételű területeken a különböző járműfajták után óránként fizetendő várakozási díjak (a továbbiakban alapdíj) a következő szorzószámokkal kell megállapítani:

 

Szorzószámok a

Járműfajták

K

I.

II.

III.

 

díjtételű területeken

Személygépkocsi, oldalkocsis motorkerék-pár, személygépkocsival vontatott pót- vagy lakókocsi

4

3

2

1

Lakóautó, autóbusz, tehergépkocsi, vontató és az ezekkel vontatható pót- vagy lakókocsi

12

9

6

3

(4) A (3) bekezdésben meghatározott alapdíjtól forgalomtechnikai szempontok figyelembevételével lefelé el lehet térni. Az eltérésről és annak mértékéről — mely legfeljebb 50% lehet — a főpolgármester dönt.

49. § (1) A lakossági várakozási hozzájárulás éves kedvezményes várakozási díja az adott területre érvényes egyórai várakozási díj 150-szerese. A kerületi önkormányzat ezen díjat saját rendeletében differenciáltan is megállapíthatja és korlátlan mértékben csökkentheti, vagy el is engedheti.

(2) Az érvényességi idő lejárta előtt visszaadott hozzájárulások esetén az időarányos kedvezményes várakozási díjat a hozzájárulást kiadó köteles visszafizetni.

50. § A fizető várakozóhelyeken fizetendő egyórai várakozási díj a 48. § (2) bekezdésében meghatározott várakozási díjalap.

51. § Az őrzött, fizető P+R várakozóhelyeken fizetendő várakozási díjak:

  1. Nappali díj: 6.00 óra és 19.00 óra között a várakozás időtartamától függetlenül egyenlő a BKV Rt. járataira az egy utazásra mindenkor érvényes vonaljegy árával (továbbiakban: BKVA);
  2. Éjszakai díj: 19.00 óra és 6.00 óra között az óránkénti várakozási díj egyenlő a BKVA 60%-val;
  3. Öt munkanapos bérlet: hét egymást követő naptári napon belül felhasználható, öt munkanapon 6.00 óra és 19.00 óra között, a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára a BKVA 4,4-szerese;
  4. Húsz munkanapos bérlet: harminc egymást követő naptári napon belül felhasználható, húsz munkanapon 6.00 óra és 19.00 óra között a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra szóló bérlet ára a BKVA 18-szorosa;
  5. Heti éjszakai bérlet: hét egymást követő naptári napra szóló, 19.00 óra és 6.00 óra között a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára a BKVA 15-szöröse;
  6. Kombinált heti bérlet: hét egymást követő naptári napra szóló, 0.00 óra és 24.00 óra között a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára a BKVA 24-szerese;
  7. Havi éjszakai bérlet: egy naptári hónapra szóló, 19.00 óra és 6.00 óra között a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára a BKVA 50-szerese;
  8. Kombinált havi bérlet: egy naptári hónapra szóló, 0.00 óra és 24.00 óra között a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára a BKVA 78-szorosa;
  9. Negyedéves éjszakai bérlet: három naptári hónapra szóló, 19.00 óra és 6.00 óra között a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára a BKVA 142-szerese;
  10. Kombinált negyedéves bérlet: három naptári hónapra szóló, 0.00 óra és 24.00 óra között a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára a BKVA 222-szerese;
  11. Féléves éjszakai bérlet: hat naptári hónapra szóló, 19.00 óra és 6.00 óra között a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára a BKVA 284-szerese;
  12. Kombinált féléves bérlet: hat naptári hónapra szóló, 0.00 óra és 24.00 óra között a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára a BKVA 444-szerese.

52. § (1) A védett övezetben lévő kizárólagos használatú várakozóhelyek megváltási díjait e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A várakozási övezetben a kizárólagos használatú várakozóhelyek éves megváltási díja várakozóhelyenként az adott területre érvényes egyórai várakozási díj 2500-szorosa.

(3) Év közbeni létesítés esetén időarányos várakozási megváltási díjat kell fizetni. Év közbeni megszüntetés esetén az időarányos várakozási megváltási díjat a tulajdonos önkormányzat köteles visszafizetni

53. § (1) A várakozási díjkülönbözet mértéke az adott területre érvényes egyórai várakozási díj.

(2) A pótdíj mértéke:

 1. öt naptári napon belüli befizetés esetén az adott területre érvényes egyórai várakozási díj tízszerese,
 2. öt naptári napon túli befizetés esetén az adott területre érvényes egyórai várakozási díj húszszorosa.

(3) A fenti határidők számításába a kiszabás napja nem számít bele.

54. § A kerékbilincs alkalmazásáért fizetendő költség összege 15000 forint.

 

XI. FEJEZET

Üzemképtelen gépjárművek tárolása

55. § (1) Az üzemképtelen gépjárművek közterület-használati hozzájárulás nélkül közterületen — a (2) bekezdésben foglalt kivétellel — nem tárolhatók. A gépjármű tulajdonosa az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles haladéktalanul eltávolítani a közterületről.

(2) Üzemképtelen gépjárművet közterület-használati hozzájárulás nélkül csak mellék-útvonalon és legfeljebb 30 napig szabad tárolni.

(3) A közterület-használati hozzájárulást a gépjármű tulajdonosa a tárolás helye szerint illetékes kerületi önkormányzattól kérheti.

(4) A közterület-használati hozzájárulás főútvonalra és tömegközlekedés által járt útvonalra egyáltalán nem, mellékútvonalra csak határozott időre — legfeljebb 90 napra — az 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet és a 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet szabályai szerint, díj ellenében adható ki.

(5) A gépjármű tulajdonosa üzemképtelen járművek esetében köteles a nevét és címét, a közterület-használati hozzájárulást, ilyen hozzájárulás iránti kérelem másolatát a gépjármű első szélvédőjén, kívülről jól látható helyen és olvasható módon elhelyezni.

56. § (1) A jelen rendelet megszegésével tárolt üzemképtelen járműveket a külön jogszabályokban meghatározottak szerint a rendőrhatóság, valamint a helyi közút kezelőjének megbízásából a közterület-felügyelő eltávolíttathatja.

(2) A hatósági elszállításnál a jármű műszaki állapotát a szállító — szükség esetén szakértő bevonásával — állapítja meg, és arról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell sorolni a járműben talált tárgyakat is.

57. § (1) A hatóságilag elszállított, üzemképtelen járműveket az azzal megbízott szervezet ( a továbbiakban: Szervezet) a gépjármű tulajdonosa költségére és veszélyére tárolja.

(2) Az eltávolítás és a tárolás költségei a tulajdonost terhelik.

(3) Amennyiben a tulajdonos kiléte megállapítható, a Szervezet a beszállítás napjától számított 15 napon belül köteles a tulajdonost a jármű 30 napon belüli elszállítására írásban felszólítani.

58. § (1) A hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkező, 3 hónap elteltével ki nem váltott üzemképtelen járműveket a Szervezet értékesítheti.

(2) A járművek és az azokban talált dolgok értékesítése és megsemmisítése a külön jogszabályok szerint történik.

(3) Az értékesítés során befolyt összeget a Szervezet költségei levonása után öt évig elkülönített számlán kezeli, ezt követően a fővárosi önkormányzat fejlesztési alapja javára átutalja.

(4) A tulajdonos a polgári jogi elévülési időn belül az értékesítés során befolyt — a Szervezet költségeivel csökkentett — összegre jogosult igényét érvényesíteni, amennyiben tulajdonjogát hitelt érdemlően igazolja.

(5) A Szervezet is jogosult a tulajdonossal szemben érvényesíteni az értékesítés során, illetve a befolyt összegből nem fedezett, de felmerült költségét.

(6) Amennyiben a gépjárművel kapcsolatos költségek a gépjármű értékét elérik vagy meghaladják, úgy az közvetlenül értékesíthető.

 

XI. FEJEZET

Átmeneti és vegyes rendelkezések

59. § A 2004. szeptember 1. előtt kijelölt várakozási övezetek 2010. december 31-ig a KRESZ 15. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott “Korlátozott várakozási övezet” táblával is jelezhetők.

60. § A várakozási övezetek területén — az 5. számú mellékletben megjelölt, eltérő időtartamban kijelölt várakozási övezetek kivételével — minden év december 24-én üzemkezdettől az utána következő év január 1-én üzemzárásig nem kell várakozási díjat fizetni.

 

XII. FEJEZET

Értelmező rendelkezések

61. § E rendelet alkalmazásában

  1. díjfizetés nélkül várakozó jármű: az adott területen érvényes parkolójegy nélkül várakozó, érvénytelen hozzájárulással, vagy a parkolójegy, illetve érvényes hozzájárulás nem megfelelő kihelyezésével, továbbá a jegyváltásra nem kötelezett, de az engedélyezett várakozási időtartamot túllépő jármű;
  2. egyórai várakozási díj: e rendelet 48. § (3) vagy (4) bekezdése alapján megállapított díj;
  3. gazdálkodó: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (1) bekezdés 2. - 4. pontjában meghatározott vállalkozók, államháztartási szervezetek és — a lakásszövetkezetek és a társasházak kivételével — egyéb szervezetek, továbbá az európai gazdasági egyesülés, amelyek az adott területen cégjegyzékbe vagy nyilvántartásba vett székhellyel telephellyel vagy fiókteleppel rendelkeznek;
  4. gépjármű tulajdonosa: a hatósági nyilvántartás szerinti gépjármű tulajdonos, illetőleg ha a hatósági nyilvántartás az üzembentartót is tartalmazza, akkor a gépjármű üzembentartója (Hatósági nyilvántartás e rendelet alkalmazásában a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerinti nyilvántartás);
  5. költségtérítés: a hozzájárulás kiadásával kapcsolatban felmerült adminisztrációs és technikai költségek ellenértéke;
  6. közúti várakozóhely: a közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely;
  7. parkolásüzemeltető: olyan természetes vagy jogi személy, aki/amely a tulajdonos önkormányzat által kötött megállapodás alapján saját nevében jogosult a parkolási díjak és pótdíjak beszedésére, beleértve az utólagos igényérvényesítést is (a parkolásüzemeltető ezen jogosultságát átruházhatja);
  8. szabálytalanul elhelyezett jármű: a közúti közlekedési szabályokat sértő, valamint a közterület rendeltetésével vagy használatára vonatkozó jogszabályi előírásoktól eltérően elhelyezett jármű, ha ezzel szabálysértést valósít meg;
  9. személygépkocsi: olyan gépkocsi, amelynek megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 3500 kilogrammot;
  10. üzemképtelen jármű: az a jármű, amely a közúti forgalomban csak hatósági engedéllyel és jelzéssel vehet részt, de a hatósági jelzése hiányzik, vagy engedélye lejárt.

 

XIII. FEJEZET

Hatálybalépés

62. § (1) A rendelet 2005. július 1-én lép hatályba, kivéve a 6. számú mellékletének III. Technikai feltételek 2., 3. és 4. pontját, melynek hatálybalépéséről külön rendelet rendelkezik.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 38/1993 (XII.27.) Főv.Kgy. számú Budapest főváros közterületein és erdőterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló rendelet, valamint az azt módosító 30/1995.(VI.30.) Főv. Kgy. rendelet, a 36/1995.(VII.14.) Főv. Kgy. rendelet 1. §-a, az 52/1995.(X.20.) Főv. Kgy. rendelet, a 13/1996.(III.27.) Főv. Kgy. rendelet, az 55/1996.(IX.19.) Főv. Kgy. rendelet 2. §-a, az 40/1998.(VII.16.) Főv. Kgy. rendelet, a 26/1999.(VI.15.) Főv. Kgy. rendelet, a 41/1999.(IX.23.) Főv. Kgy. rendelet, az 57/1999.(XI.18.) Főv. Kgy. rendelet, az 59/1999.(XI.18.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (1) bekezdés, a 8/2000.(II.29.) Főv. Kgy. rendelet 4. §-a, a 19/2000.(IV.27.) Főv. Kgy. rendelet, a 31/2000.(VI.26.) Főv. Kgy. rendelet, a 39/2000.(VII.21.) Főv. Kgy. rendelet, a 28/2001.(V.11.) Főv. Kgy. rendelet, a 34/2001.(VI.27.) Főv. Kgy. rendelet, 45/2001.(VII.18.) Főv. Kgy. rendelet 3. §-a, a 48/2001.(VII.18.) Főv. Kgy. rendelet, 56/2001.(IX.20.) Főv. Kgy. rendelet, 73/2001.(XI.20.) Főv. Kgy. rendelet 5. §-a, 13/2003.(IV.10.) Főv. Kgy. rendelet, 40/2004.(VI.30.) Főv. Kgy. rendelet 6. §-a, 56/2004.(XI.19.) Főv. Kgy. rendelet 1. §-a, 74/2004.(XII.31.) Főv. Kgy. rendelet 1. § és 3. §, 3/2005.(II.10.) Főv. Kgy. rendelet, azonban az ennek alapján kiadott engedélyek 2006. január 31-ig érvényesek.

 

 

 

 

Dr. Tiba Zsolt

Dr. Demszky Gábor

főjegyző

főpolgármester

 

1. számú melléklet

Védett övezetek

1. Budai Vár

A Budavári Palota és a Polgárváros várfalakkal határolt területe, kivéve a Dísz tér és a Színház utca.

2. Óbudai Fő tér környéke

A Tavasz utca — Miklós utca — Vöröskereszt utca — Óbudai rakpart által határolt terület.

3. Római part

A Római part és a Kossuth Lajos üdülőpart.

4. Hajógyári-sziget

A Hajógyári-sziget jelzőtáblákkal megjelölt része

5. V. kerület belső harmada

Az Eötvös tér — Roosevelt tér — József Attila utca — Erzsébet tér — Deák Ferenc tér — Károly körút — Kossuth Lajos utca — Ferenciek tere — Szabad sajtó út — Váci utca — Pesti Barnabás utca — Március 15. tér — Petőfi tér — Belgrád rakpart által határolt terület, kivéve az Apáczai Csere János utca, az Aranykéz utca (a parkolóház kijárata és a Türr István utca közötti szakasza) a Bárczy István utca, a Bécsi utca, a Dorottya utca (a szálloda kijárata és a Roosevelt tér közötti szakasza), a Gerlóczy utca (a Károly körút és a Főpolgármesteri Hivatal kapuja közötti szakasza), a Miatyánk utca, a Petőfi Sándor utca, a Petőfi tér (a szálloda parkolója előtti terület), Szende Pál utca (a Belgrád rakpart és az Apáczai Csere János utca közötti szakasza), a Szervita tér, a Türr István utca és a Vigadó tér.

6. Szent-István Bazilika környéke

A Hercegprímás utca (József Attila utca és Szent István tér közötti szakasza) és a Szent István tér déli oldala.

7. Népliget

A Kőbányai út — MÁV-terület — Üllői út — Könyves Kálmán körút által határolt terület, kivéve a Kismartoni út (a Kőbányai út és a Vajda Péter utca közötti szakasza), a Vajda Péter utca és a BKV végállomás területe.

8. Normafa környéke

A Budakeszi út — Árnyas út — Remete út — Zugligeti út — Béla király út — Csillagvölgyi út — Alkony utca — Gereben utca — Normafa út — Eötvös út — Konkoly Thege Miklós út — Budapest közigazgatási határa által határolt terület, kivéve a Janka utca, a Mátyás király út (Alkony úttól a Mátyás király út 10496/21 hrsz.-ú ingatlanig), a Pihenő út és a Szilassy út.

9. Margitsziget

A Margitsziget területe, kivéve az északi parkolóhely, a Thermal Hotel Margitsziget és a Ramada Grand Hotel.

10. Városliget

Az Állatkerti körút — Hermina út — Ajtósi Dürer sor — Dózsa György út — Hősök tere által határolt terület, kivéve a Kós Károly sétány.

2. számú melléklet

Védett övezetbe érvényes hozzájárulások díjai

 

Óbudai Fő tér környéke, Római part, Hajógyári-sziget, Népliget, Normafa környéke, Margitsziget, Városliget

 

szgk

6t tgk

12t tgk

16t tgk

24t tgk

32t tgk

32t felett

Lak. beh-vár. hj.

15000

Gaz.. beh-vár. hj.

150000

Ász. beh. hj.

1000

1000

1600

1600

4800

12000

24000

Köz. ász. beh. hj.

1000

1000

1600

1600

4800

12000

24000

Szsz. beh-vár. hj.

1200

1200

2000

2000

5800

14400

28800

Ide. beh-vár. hj.

10000

10000

16000

16000

48000

120000

240000

Kizárólagos vh.

250000

 

V. kerület belső harmada, Szent István Bazilika környéke

 

szgk

6t tgk

12t tgk

16t tgk

24t tgk

32t tgk

32t felett

Lak. beh-vár. hj.

42000

Gaz. beh-vár. hj.

420000

Ász. beh. hj.

1500

1500

2400

2400

7200

18000

36000

Köz. ász. beh. hj.

1500

1500

2400

2400

7200

18000

36000

Szsz. beh-vár. hj.

1800

1800

3000

3000

8700

21600

43200

Ide. beh-vár. hj.

15000

15000

25000

25000

72500

180000

360000

Kizárólagos vh.

700000

 

Budai Vár

 

szgk

6t tgk

12t tgk

16t tgk

24t tgk

32t tgk

32t felett

Lak. beh-vár. hj.

67500

Gaz. beh-vár. hj.

675000

Ász. beh. hj.

2000

2000

3200

3200

9600

24000

48000

Köz. ász. beh. hj.

2000

2000

3200

3200

9600

24000

48000

Szsz. beh-vár. hj.

2400

2400

4000

4000

11600

28800

57600

Ide. beh-vár. hj.

20000

20000

32000

32000

96000

240000

480000

Kizárólagos vh.

1125000

 

Lak. beh-vár. hj.: Lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás éves behajtási-várakozási díja

Gaz. beh-vár. hj.: Gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás éves behajtási-várakozási díja

Ász. beh. hj.: Áruszállítási behajtási hozzájárulás havi behajtási díja

Köz. ász. beh. hj.: Közhasznú áruszállítási behajtási hozzájárulás havi behajtási díja

Szsz. beh-vár. hj.: Szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás havi behajtási-várakozási díja

Ide. beh-vár. hj.: Ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulás havi behajtási-várakozási díja

Kizárólagos vh.: Kizárólagos használatú várakozóhely éves megváltási díja

3. számú melléklet

Várakozási övezetek

3 órás maximális várakozási idejű területek

I. kerület:

 • A Csalogány utca — Bem rakpart — Jégverem utca — Fő utca — Clark Ádám tér — Lánchíd utca — Ybl Miklós tér — Várkert rakpart — Döbrentei tér — Hegyalja út — Alsóhegy utca — Avar utca — Győri út — Márvány utca — Alkotás utca — Magyar jakobinusok tere — Krisztina körút — Vérmező út — Széna tér által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, kivéve az 1. számú mellékletben megjelölt védett övezet, a Dísz tér, a Hunyadi János út (a Szabó Ilonka utca és a Dísz tér közötti szakasza), a Palota út (a Dísz tér és a Lovas út közötti szakasza) és a Színház utca.

II. kerület:

 • A Lövőház utca — Ezredes utca — Szilágyi Erzsébet fasor — Moszkva tér — Margit körút által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket;
 • a Margit körút — Kisrókus utca — Keleti Károly utca — Kitaibel Pál utca — Bimbó út — Keleti Károly utca — Mechwart liget — Keleti Károly utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket;
 • a Margit körút — Széna tér — Csalogány utca — Bem rakpart által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.

V. kerület:

 • A Jászai Mari tér — Szent István körút — Nyugati tér — Bajcsy-Zsilinszky út — Deák Ferenc tér — Károly körút — Múzeum körút — Kálvin tér — Vámház körút — Fővám tér — Belgrád rakpart — Eötvös tér — Roosevelt tér — Széchenyi rakpart által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, kivéve az 1. számú mellékletben megjelölt védett övezetek.

VI. kerület:

 • A Deák Ferenc tér — Bajcsy-Zsilinszky út — Nyugati tér — Teréz körút — Podmaniczky utca — Csengery utca — Király utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.

VII. kerület:

 • A Károly körút — Király utca — Csengery utca — Almássy tér — Almássy utca — Dohány utca — Hársfa utca — Rákóczi út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket;
 • a Baross tér — Thököly út — Dózsa György út — István utca — Hernád utca — Péterfy Sándor utca — Rottenbiller utca által határolt terület.

VIII. kerület:

 • A Kálvin tér — Üllői út — Kisfaludy utca — Harminckettesek tere — Baross utca — Horváth Mihály tér — Német utca — József utca — Víg utca — Csokonai utca — Rákóczi út — Múzeum körút által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket;

IX. kerület:

 • A Kálvin tér — Üllői út — Haller utca — Soroksári út — Boráros tér — Közraktár utca — Fővám tér — Vámház körút által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.

XII. kerület:

 • A Szendi árok és a Diós árok 1. előtti közterület.

 

4 órás maximális várakozási idejű területek

V. kerület:

 • A Pesti alsó rakpart (a Széchenyi lánchíd északi oldalán kijelölt parkoló és az Erzsébet híd közötti szakasza).

VIII. kerület:

 • A Csokonai utca — Rákóczi út — Fiumei út — Légszesz utca — Köztársaság tér — Luther utca — Népszínház utca által határolt terület, beleértve — a Köztársaság tér kivételével — a határoló utakat és tereket.

XI. kerület:

 • A Szent Gellért tér — Kelenhegyi út — Mányoki út — Ménesi út — Balogh lejtő — Villányi út — Tas vezér utca — Ulászló utca — Bartók Béla út — Hamzsabégi út — Bukarest utca — Ulászló utca — Fehérvári út — Hamzsabégi út — Budafoki út — Bogdánfy Ödön utca — Karinthy Frigyes út — Egry József utca — Sztoczek utca — Bertalan Lajos utca — Budafoki út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, kivéve a Fadrusz utca (az Ulászló utca és a Hamzsabégi út közötti szakasza), a Kanizsai utca és a Ménesi út (a Kelenhegyi lépcső és a Balogh lejtő Közötti szakasza).

XII. kerület:

 • A Szilágyi Erzsébet fasor — Moszkva tér — Krisztina körút — Magyar jakobinusok tere — Alkotás utca — Márvány utca — Győri út — Avar utca — Hegyalja út — Alkotás utca — Csörsz utca — Sirály utca — Jagelló út — Apor Vilmos tér — Stromfeld Aurél út — Szendi utca — Németvölgyi út — Agárdi út — Tóth Lőrinc utca — Ráth György utca — Roskovics utca — Bíró utca — Alma utca — Gál József utca — Határőr út — Városmajor utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket;
 • az Agárdi út (a Tóth Lőrinc utca és a Galántai utca közötti szakasza), a Fogaskerekű utca (a Pethényi köz és a Fogaskerekű utca 12. közötti szakasza), a Fürj utca, a Gébics utca, a Goldmark Károly utca (a Tóth Lőrinc utca és a Székács utca közötti szakasza), a Mártonhegyi út (a Németvölgyi út és a Nárcisz utca közötti szakasza), a Muskátli utca, a Levendula utca, a Németvölgyi út (Szendi utca és Szendi árok közötti szakasza), a Pethényi köz, a Sirály utca és a Szolyva utca.

 

Időtartam korlátozás nélküli területek

I. kerület:

 • A Dísz tér, a Hunyadi János út (a Szabó Ilonka utca és a Dísz tér közötti szakasza), a Palota út (a Dísz tér és a Lovas út közötti szakasza) és a Színház utca.

VI. kerület:

 • A Podmaniczky utca — Dózsa György út — Városligeti fasor — Lövölde tér — Király utca — Csengery utca által határolt terület, beleértve — a Csengery utca kivételével — a határoló utakat és tereket.

VII. kerület:

 • A Csengery utca — Almássy tér — Almássy utca — Dohány utca — Hársfa utca — Rákóczi út — Baross tér — Thököly út — Verseny utca — Dózsa György út — Városligeti fasor — Lövölde tér — Király utca által határolt terület, beleértve — a Csengery utca, Almássy tér, Almássy utca, Dohány utca, Hársfa utca kivételével — a határoló utakat és tereket, kivéve e melléklet 3 órás maximális várakozási idejű területeknél megjelölt terület

VIII. kerület:

 • a Baross tér és a Kerepesi út 1-5. előtti közterület.

XIII. kerület:

 • A Jászai Mari tér — Újpesti rakpart — Dráva utca — Dózsa György út — Lehel út — Lehel tér — Váci út — Nyugati tér — Szent István körút által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket,
 • a Váci út — Tahi út (páratlan oldala) — Röppentyű utca — Papp Károly utca — Róbert Károly körút által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket,
 • a Gyöngyösi utca (a Váci út és a Madarász Viktor utca közötti szakasza) és a Babér utca (a Váci út és a Madarász Viktor utca közötti szakasza),

 • a Margitsziget északi parkolóhelye, a Thermal Hotel Margitsziget és a Ramada Grand Hotel várakozóhelyei.

4. számú melléklet

A várakozási övezetek díjtételek szerinti besorolása

 

Kiemelt díjtételű területek:

I. kerület

 • A Dísz tér, a Hunyadi János út (a Szabó Ilonka utca és a Dísz tér közötti szakasza), a Palota út (a Dísz tér és a Lovas út közötti szakasza) és a Színház utca.

V. kerület:

 • A Kossuth Lajos tér — Alkotmány utca — Bajcsy-Zsilinszky út — Deák Ferenc tér — Károly körút — Kossuth Lajos utca — Ferenciek tere — Szabad sajtó út — Váci utca — Pesti Barnabás utca — Március 15. tér — Petőfi tér — Belgrád rakpart — Eötvös tér— Roosevelt tér — Széchenyi rakpart — által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, kivéve az 1. számú mellékletben megjelölt védett övezet;
 • A Pesti alsó rakpart (a Széchenyi lánchíd északi oldalán kijelölt parkoló és az Erzsébet híd közötti szakasza).

VI. kerület:

 • A Bajcsy-Zsilinszky út (a Podmaniczky utca és a Deák Ferenc tér közötti szakasza) és a Deák Ferenc tér

VII. kerület:

 • Károly körút

 

I. díjtételű területek:

I. kerület:

 • A Csalogány utca — Bem rakpart — Jégverem utca — Fő utca — Clark Ádám tér — Lánchíd utca — Ybl Miklós tér — Várkert rakpart — Döbrentei tér — Krisztina körút — Moszkva tér — Széna tér által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, kivéve az 1. számú mellékletben megjelölt védett övezet, és e mellékletben megjelölt Kiemelt díjtételű területet.

II. kerület:

 • A Margit körút — Széna tér — Csalogány utca — Bem rakpart által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.

V. kerület:

 • A Jászai Mari tér — Szent István körút — Nyugati tér — Bajcsy-Zsilinszky út — Deák Ferenc tér — Károly körút — Múzeum körút — Kálvin tér — Vámház körút — Fővám tér — Belgrád rakpart — Eötvös tér — Roosevelt tér — Széchenyi rakpart által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, kivéve az 1. számú mellékletben megjelölt védett övezeteket és e mellékletben megjelölt Kiemelt díjtételű területeket.

VI. kerület:

 • Bajcsy-Zsilinszky út (Nyugati tér és a Podmaniczky utca közötti szakasza).

VIII. kerület:

 • A Kálvin tér és a Múzeum körút.

IX. kerület:

 • A Kálvin tér, a Fővám tér és a Vámház körút.

XIII. kerület:

 • A Margitsziget északi parkolóhelye, a Thermal Hotel Margitsziget és a Ramada Grand Hotel várakozóhelyei.

 

II. díjtételű területek:

I. kerület:

 • A Krisztina körút — Döbrentei tér — Hegyalja út — Alsóhegy utca — Avar utca — Győri út — Márvány utca — Alkotás utca — Magyar jakobinusok tere által határolt terület, beleértve — a Krisztina körút és a Döbrentei tér kivételével — a határoló utakat és tereket.

II. kerület:

 • A Lövőház utca — Ezredes utca — Szilágyi Erzsébet fasor — Moszkva tér — Margit körút által határolt terület, beleértve — a Moszkva tér és a Margit körút kivételével — a határoló utakat és tereket;
 • a Margit körút — Kisrókus utca — Keleti Károly utca — Kitaibel Pál utca — Bimbó út — Keleti Károly utca — Mechwart liget — Keleti Károly utca által határolt terület, beleértve — a Margit körút kivételével — a határoló utakat és tereket.

VI. kerület:

 • A Deák Ferenc tér — Bajcsy-Zsilinszky út — Nyugati tér — Teréz körút — Király utca által határolt terület, beleértve — a Deák Ferenc tér és a Bajcsy-Zsilinszky út kivételévek — a határoló utakat és tereket.

VII. kerület:

 • A Károly körút — Király utca — Erzsébet körút — Rákóczi út által határolt terület, beleértve — a Károly körút kivételével — a határoló utakat és tereket;

VIII. kerület:

 • A Rákóczi út — József körút — Üllői út — Kálvin tér — Múzeum körút által határolt terület, beleértve — a Kálvin tér és a Múzeum körút kivételével — a határoló utakat és tereket;

IX. kerület:

 • A Kálvin tér — Üllői út — Ferenc körút — Boráros tér — Közraktár utca — Fővám tér — Vámház körút által határolt terület, beleértve — a Kálvin tér, a Fővám tér és a Vámház körút kivételével — a határoló utakat és tereket.

XI. kerület:

 • A Szent Gellért tér — Kelenhegyi út — Mányoki út — Ménesi út — Balogh lejtő — Villányi út — Tas vezér utca — Ulászló utca — Bartók Béla út — Hamzsabégi út — Bukarest utca — Ulászló utca — Fehérvári út — Hamzsabégi út — Budafoki út — Bogdánfy Ödön utca — Karinthy Frigyes út — Egry József utca — Sztoczek utca — Bertalan Lajos utca — Budafoki út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, kivéve a Fadrusz utca (az Ulászló utca és a Hamzsabégi út közötti szakasza), a Kanizsai utca és a Ménesi út (a Kelenhegyi lépcső és a Balogh lejtő Közötti szakasza).

 

XIII. kerület:

 • A Jászai Mari tér — Újpesti rakpart — Dráva utca — Dózsa György út — Lehel út — Lehel tér — Váci út — Nyugati tér — Szent István körút által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.

 

III. díjtételű területek:

VI. kerület:

 • A Podmaniczky utca — Dózsa György út — Városligeti fasor — Lövölde tér — Király utca — Teréz körút által határolt terület, beleértve — a Teréz körút kivételével — a határoló utakat és tereket.

VII. kerület:

 • A Király utca — Lövölde tér — Városligeti fasor — Dózsa György út — Verseny utca — Thököly út — Baross tér — Rákóczi út — Erzsébet körút által határolt terület, beleértve — az Erzsébet körút kivételével — a határoló utakat és tereket.

VIII. kerület:

 • A Rákóczi út — Baross tér — Fiumei út — Légszesz utca — Köztársaság tér — Luther utca — Népszínház utca — Víg utca — József utca — Német utca — Horváth Mihály tér — Baross utca — Harminckettesek tere — Kisfaludy utca — Üllői út — József körút által határolt terület. beleértve — a József körút kivételével — a határoló utakat és tereket;

IX. kerület:

 • Az Üllői út — Haller utca — Soroksári út — Boráros tér — Ferenc körút által határolt terület, beleértve — a Ferenc körút kivételével — a határoló utakat és tereket.

XII. kerület:

 • A Szilágyi Erzsébet fasor — Moszkva tér — Krisztina körút — Magyar jakobinusok tere — Alkotás utca — Márvány utca — Győri út — Avar utca — Hegyalja út — Alkotás utca — Csörsz utca — Sirály utca — Jagelló út — Apor Vilmos tér — Stromfeld Aurél út — Szendi utca — Németvölgyi út — Agárdi út — Tóth Lőrinc utca — Ráth György utca — Roskovics utca — Bíró utca — Alma utca — Gál József utca — Határőr út — Városmajor utca által határolt terület, beleértve — a Moszva tér és a Krisztina körút kivételével — a határoló utakat és tereket;
 • az Agárdi út (a Tóth Lőrinc utca és a Galántai utca közötti szakasza), a Fogaskerekű utca (a Pethényi köz és a Fogaskerekű utca 12. közötti szakasza), a Fürj utca, a Gébics utca, a Goldmark Károly utca (a Tóth Lőrinc utca és a Székács utca közötti szakasza), a Mártonhegyi út (a Németvölgyi út és a Nárcisz utca közötti szakasza), a Muskátli utca, a Levendula utca, a Németvölgyi út (Szendi utca és Szendi árok közötti szakasza), a Pethényi köz, a Sirály utca és a Szolyva utca.

XIII. kerület:

 • A Váci út — Tahi út (páratlan oldala) — Röppentyű utca — Papp Károly utca — Róbert Károly körút által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket,

 • a Gyöngyösi utca (a Váci út és a Madarász Viktor utca közötti szakasza) és a Babér utca (a Váci út és a Madarász Viktor utca közötti szakasza).

5. számú melléklet

 

Behajtási hozzájárulás nélkül taxik az alábbi védett övezetekbe hajthatnak be:

 • Budai Vár
 • Óbudai Fő tér
 • V. kerület belső harmada
 • Népliget
 • Normafa környéke

Behajtási hozzájárulás nélkül a hét minden napján 7 és 10 óra között az alábbi védett övezetekbe lehet behajtani:

 • Szent István Bazilika környéke

Eltérő területi érvényességű lakossági behajtási-várakozási hozzájárulások:

 • Az V. kerület belső harmadába érvényes behajtási-várakozási hozzájárulások az Apáczai Csere János utca, az Aranykéz utca (a parkolóház kijárata és a Türr István utca közötti szakasza) a Bárczy István utca, a Bécsi utca, a Dorottya utca (a szálloda kijárata és a Roosevelt tér közötti szakasza), a Miatyánk utca, a Petőfi Sándor utca, a Petőfi tér (a szálloda parkolója előtti terület), Szende Pál utca (a Belgrád rakpart és az Apáczai Csere János utca közötti szakasza), a Szervita tér, a Türr István utca és a Vigadó tér közúti várakozóhelyein is érvényesek.

Eltérő időtartamban kijelölt várakozási övezetek:

 • Az I. kerületben, a Dísz téren, a Hunyadi János úton (a Szabó Ilonka utca és a Dísz tér közötti szakasza) és a Palota úton (a Dísz tér és a Lovas út közötti szakasza), a hét minden napján, 0 órától 24 óráig kell fizetni a várakozásért.

 • A XIII. kerületben, a Margitsziget északi parkolóhelyén, a Thermal Hotel Margitsziget és a Ramada Grand Hotel várakozóhelyein, a hét minden napján, 0 órától 24 óráig kell fizetni a várakozásért.

Eltérő területi érvényességű lakossági várakozási hozzájárulások:

 • Az V. kerületi lakossági várakozási hozzájárulások az V. kerületi Alkotmány utca közúti várakozóhelyein is érvényesek.
 • A IX. kerületi lakossági várakozási hozzájárulások a IX. kerületi Mester utca közúti várakozóhelyein is érvényesek.
 • A XIII. kerületi I. övezeti lakossági várakozási hozzájárulások a XIII. kerületi Váci út (a Gogol utca és a Dráva utca közötti szakasza) közúti várakozóhelyein is érvényesek.
 • A XIII. kerületi II. övezeti lakossági várakozási hozzájárulások a XIII. kerületi Váci út (Róbert Károly körút és Tahi út közötti szakasza) közúti várakozóhelyein is érvényesek.

Eltérő területi érvényességű gazdálkodói várakozási hozzájárulások:

 • Az V. kerületi gazdálkodói várakozási hozzájárulások az V. kerületi Alkotmány utca és a Pesti alsó rakpart (a Széchenyi lánchíd északi oldalán kijelölt parkoló és az Erzsébet híd közötti szakaszon) közúti várakozóhelyein is érvényesek.
 • A IX. kerületi gazdálkodói várakozási hozzájárulások a IX. kerületi Mester utca közúti várakozóhelyein is érvényesek.

 • A XIII. kerületi I. övezeti gazdálkodói várakozási hozzájárulások a XIII. kerületi Váci út (a Gogol utca és a Dráva utca közötti szakasza) közúti várakozóhelyein is érvényesek.

 • A XIII. kerületi II. övezeti gazdálkodói várakozási hozzájárulások a XIII. kerületi Váci út (Róbert Károly körút és Tahi út közötti szakasza) közúti várakozóhelyein is érvényesek.

 

6. számú melléklet

A parkolás üzemeltetési rendszer feltételei

 

I. Területi feltételek:

 1. olyan összefüggő közút-, illetve közterület-hálózat, amelynek terhelése parkolási igény tekintetében hosszú távon folyamatosan meghaladja a kínálat mértékét;
 2. az adott terület határán belül lévő valamennyi fővárosi és kerületi önkormányzatú közutat és közúti várakozóhelyet magában foglalja;
 3. a terület a KRESZ 17. § (1) bekezdésének e/2) pontjában meghatározott módon van kijelölve;
 4. az övezet határán kiegészítő tábla jelzi a díjfizetési kötelezettséget és a díjfizetési kötelezettség időbeli hatályát;
 5. a területen a várakozás módja — a szegéllyel párhuzamos parkolás kivételével — KRESZ táblával vagy burkolati jellel jelezve van.

II. Jogi és pénzügyi feltételek:

 1. a parkolás-üzemeltetési rendszerbe bevont terület forgalomtechnikai tervvel és érvényes forgalomtechnikai kezelői hozzájárulással rendelkezik;
 2. a parkolási díjfizetés jegykiadó automaták használatával vagy a mobiltelefonos parkolási fizetési rendszer útján történik mind a normál felhasználók, mind a területen lévő gazdálkodói várakozási hozzájárulással rendelkezők esetében;
 3. a parkolásüzemeltető köteles:

  • tevékenységét annak megkezdésével egyidejűleg írásban a főjegyzőnek bejelenteni;
  • munkanapokon 9 órától 17 óráig nyitva tartó ügyfélszolgálati irodát üzemeltetni, az ügyfélszolgálati irodában minden parkolásüzemeltető által használt parkolókártyát árusítani, a parkolással kapcsolatos panaszokat felvenni;
  • fogadni és felhasználni az önkormányzatok által heti frissítéssel átadott hozzájárulások alapadatait;
  • az egységes nyilvántartás végett a pótdíjfizetési felszólításokat hordozható számítógép és nyomtató segítségével kiadni, amely követhető és ellenőrizhető módon egy irodai számítógéprendszerbe kerül;
  • a terület tulajdonos önkormányzattal kötött szerződés szerinti pénzügyi, könyvelési adatszolgáltatást végezni.

III. Technikai feltételek:

1.) Jegykiadó automaták:

 1. a várakozóhelyek 80 %-tól 50 méteren belül elérhetőek;
 2. napi 24 órában biztosítják a jegyvásárlási lehetőséget;
 3. az 5 forintos és ennél nagyobb névértékű valamennyi pénzérmét elfogadják;
 4. chipkártya olvasóval rendelkeznek;
 5. kedvezményes parkolójegy vásárlására jogosító parkolókártya esetén alkalmasak e rendeletben meghatározott kedvezmény érvényesítésére;
 6. mind a készpénz, mind a chipkártya használata esetén megfelelő módon rögzítik a pénzügyi adatokat, amelyek a pénzügyi elszámoláshoz szükségesek;
 7. a jegykiadó automatákon feltüntetésre kerül a parkolási üzemeltető szervezet neve, címe, telefonszáma, a várakozási díj és a pótdíj összege.

2.) Egységes parkolókártya:

 1. a Fővárosi Önkormányzat rendeletében kötelezővé teszi az egységes parkolókártya (chipkártya) és a kártya olvasására alkalmas olvasó berendezés nemzetközi szabványok szerinti besorolását, az elvárt minőségi tanúsítványok megnevezését, valamint a felhasználói és biztonsági funkciók főbb ismérveit; az arra jogosult üzemeltetők által felhatalmazott jegykiadó automata szállítók részére kellő tájékoztatást ad az alkalmazandó, egységes parkolókártya protokolljáról;
 2. a parkolókártya protokollt a parkolási üzemeltető szervezetek a protokoll kihirdetésétől számított 180 napon belül kötelesek alkalmazni, illetve annak ugyancsak a rendeletben történő esetleges módosítását — saját költségükre — a módosítást követő 180 napon belül kötelesek a jegykiadó automatákon elvégeztetni.

3.) Egységes mobiltelefonos díjfizetési rendszer:

 1. a Fővárosi Önkormányzat rendeletében kötelezővé teszi az egységes mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer használatát;
 2. az egységes mobiltelefonos díjfizetési rendszert a parkolási üzemetető szervezetek a rendszer kihirdetésétől számított 180 napon belül kötelesek alkalmazni.

4.) Elszámolóközpont:

 1. a Fővárosi Önkormányzat az elkülönült parkolási üzemeltető szervezetek közötti parkolókártya és mobiltelefonos díjfizetési rendszer elszámolásához nonprofit alapon működő elszámolóközpontot biztosít;
 2. az elszámolóközpont minden parkolási üzemeltető szervezet részére igény szerinti mennyiségben érvényesített parkolókártyát biztosít, igazolt, önköltségi (beszerzési) áron;
 3. az elszámolóközpont részére a parkolási üzemeltető szervezetek a központ által kért formátumban, a központ és a parkolási üzemeltető szervezetek által kötelezően megkötendő szerződés szerint adják meg az elszámoláshoz szükséges, az üzemi területükön lezajlott parkolókártya használattal valamint mobiltelefonos fizetéssel kapcsolatos minden számítógépes adatot, illetve az automaták által kiadott bizonylatok másolatát.