FőoldalSportÜgyvédkeresőJogiprogramKresztesztJuniorEgyetem

BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Új felhasználó vagy? Regisztráció
Elfelejtett jelszó
HÍRLEVÉL
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy időben értesüljön a legfrissebb híreinkről és szolgáltatásainkról.
TESZTEK
ÜGYVÉDKERESŐ
JOGIPROGRAM


MÁV jegyárak.


A MÁV jegyárakat nem könnyű követni, sőt megtalálni sem. Ezért a konkrét árakat és a kedvezményeket az alábbi linkre kattintva érheti el:

 http://www.elvira.hu/

A MÁV jegyárak tarifáit az alábbi jogszabály tartalmazza:

 

48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet

a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól

A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának e) pontjában foglalt hatáskörömben eljárva, az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

A belföldi helyközi (távolsági) menetrend szerinti személyszállítás díjai

A személyszállítás díja

1. § (1) A helyközi (távolsági) menetrend szerinti autóbusszal végzett és vasúti személyszállításért járó legmagasabb díjat

a) az utazás távolsága,

b) a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabály alapján az utast megillető kedvezmények, valamint

c) a vasúti utazások esetében a kocsiosztály

figyelembevételével az 1. melléklet szerint kell megállapítani.

(2) Az utazás távolságát a menetrend alapján, a 2. §-ra figyelemmel kell meghatározni.

(3) A szolgáltatók üzletpolitikai céllal az 1. és 2. mellékletben meghatározottnál alacsonyabb menetdíjat is alkalmazhatnak, amelyet az ellátásért felelősnek tudomásul kell vennie.

(4) A menettérti utazásra szóló menetjegy ára az azonos viszonylatra vonatkozó, egy útra szóló menetjegy árának legfeljebb a kétszerese.

(5) A helybiztosítás díja a menetdíjon felül 130 Ft.

(6) A vasúti Intercity (IC) vonat pótjegy díja 390 Ft, amely a helybiztosítás díját nem tartalmazza. A kötelező helybiztosítással közlekedő Intercity (IC) vonatokra a pótjegyváltással együtt helyjegy váltása is kötelező.

(7) A vasúti Intercity Rapid (ICR) vonat pótjegy díja 520 Ft, amely a helybiztosítás díját nem tartalmazza. A kötelező helybiztosítással közlekedő Intercity Rapid (ICR) vonatokra a pótjegyváltással együtt helyjegy váltása is kötelező.

(8) Vasúti személyszállításnál a kocsiosztály különbözet összege megegyezik a teljes árú első és a második kocsiosztály díja közötti különbséggel.

(9) A havitól eltérő érvényességű bérlet árát az érvényességi időszaknak megfelelő arányban az 1. mellékletben meghatározott havi bérletárak alapulvételével kell meghatározni.

(10) Az 1. § (6)-(8) bekezdésében, valamint az 1-3. mellékletben meghatározott díjak az általános forgalmi adó összegét tartalmazzák.

(11) A 4. §-ban meghatározottakon kívüli esetekben a helyközi (távolsági) menetrend szerinti autóbuszon a kizárólag egy helység közigazgatási határán belüli utazásért a helyi önkormányzat által megállapított menetdíjat kell megfizetni, ha erre az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 3. § (4) bekezdésének a) pontja alapján az önkormányzat és a helyközi közlekedésért felelős miniszter megállapodott és az autóbuszjáratot a szolgáltató a helyi menetrendjében is meghirdeti.

Az utazás távolsága

2. § (1) Az utazás távolságát - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - az induló és a célállomás közötti vonalszakaszok menetrendben feltüntetett résztávolságai összeadásával kell megállapítani.

(2) Külön-külön kell az egyes résztávolságokat figyelembe venni

a) a Magyar Államvasutak Zrt. és a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. vonalszakait is érintő utazások során,

b) az azonos útvonalon ellentétes irányban (oda- és visszaútban ismételten) megtett vonalszakaszokon az ismételt utazás kezdőpontjától,

c) vasútról autóbuszra vagy autóbuszról vasútra való átszállással (kombináltan) történő utazáskor a vasúti és autóbusszal utazás résztávolságait,

d) átszállással történő autóbuszos utazásoknál, az egyes autóbuszjáratokkal megtett résztávolságokat, ha az utazás menetjeggyel történik.

A menetdíj megfizetése

3. § (1) A menetdíjat - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - az utazás megkezdése előtt, a helyközi autóbusz-közlekedés esetében legkésőbb az autóbuszon kell megfizetni. Az egyszeri vagy többszöri utazásra kiadott menetjegy - havibérlet, félhavi bérlet - (a továbbiakban együtt: menetjegy) a menetdíj megfizetését bizonyítja.

(2) Ha azon a vasútállomáson, ahol az utas a vonatra felszáll, nincs pénztár vagy a menetjegykiadás szünetel, a szolgáltató köteles a vonaton pótdíj felszámítása nélkül egy utazásra érvényes menetjegyet kiszolgáltatni. Bérletjegy, illetőleg csoportos utazásra menetjegy járművön (vonaton, illetve autóbuszon) való kiszolgáltatását a szolgáltató kizárhatja.

(3) A menetjegy az azon feltüntetettnél hosszabb belföldi utazás menetdíjának részbeni fedezésére felhasználható.

4. § (1) Budapest közigazgatási határán belüli helyi utazásra

a) az országos közforgalmú vasút belső végállomása, a közbenső menetrendi megállóhelyek és a Budapest közigazgatási határán belüli utolsó megállóhely közötti, a 4. mellékletben felsorolt, és az ott leírtak szerint a szolgáltató által meghirdetett szakaszon és vonatokon, 2. kocsiosztályon, valamint

b) a szolgáltató által az 5. melléklet szerint meghirdetett helyközi autóbuszvonalakon

a Fővárosi Önkormányzat rendeletében meghatározott budapesti egyesített bérletek is érvényesek.

(2) A budapesti egyesített bérletek - az (1) bekezdésben meghatározott vasúti vonalszakaszok és vonatok, valamint autóbuszvonalak esetében - a szolgáltató által kiadott utazási feltételekben meghatározott települések közötti helyközi utazások Budapest közigazgatási határán belüli szakaszára is érvényesek.

(3) A budapesti egyesített bérletek nem érvényesek a hely- és pótjegyköteles vonatokra, ideértve az EuroCity, az EuroNight, az Intercity és az Intercity Rapid, valamint a belföldi forgalomban fakultatív helybiztosítással közlekedő vonatokat (expressz) is.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a hely- és pótjegyköteles vonatok kijelölt, hely- és pótjegy nélkül igénybe vehető kocsijaiban történő utazásra.

(5) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott autóbuszvonalak menetrendjében az 1000-es vonalszámmal szereplő távolsági járatok budapesti egyesített bérlettel nem vehetők igénybe.

A menetjegy érvényessége

5. § (1) A belföldi helyközi (távolsági) utazásra váltott menetjegy a nemzetközi forgalomban történő utazásra nem érvényes.

(2) A menetjegyen a szolgáltató köteles feltüntetni az utazás távolságát, a fizetett menetdíj összegét és annak általános forgalmi adótartalmát, az érvényesség időtartamát. Az érvényesség részletes feltételeit külön jogszabály, illetve a szolgáltató által kiadott üzletszabályzat határozza meg. Vasúti menetjegy esetében az érvényesség időtartama megkezdett 200 kilométerenként egy napnál rövidebb nem lehet.

(3) Az utazásra fel nem használt menetjegy árát a szolgáltató visszatéríti. Az utas kérésére az 50 km-nél nagyobb távolságú egyszeri utazásra szóló menetjegy érvényességi idején belül annak visszaváltását, az érvényesség időtartamának megváltoztatását, az útvonal, illetőleg a célállomás módosítását a szolgáltató a jegy érvényességi idejének lejártáig, illetve a meghatározott naptári napra és vonatra vagy járatra kiadott jegyek esetében a vonat vagy járat elindulása előtt köteles elvégezni.

(4) A módosításért vagy visszaváltásért a menetjegy árának 25%-át, de legalább 100 Ft-ot és legfeljebb 500 Ft-ot számíthat fel a szolgáltató. Az elővételben megváltott 50 km és annál kisebb távolságú menetjegyet csak az érvényesség kezdete előtt köteles a szolgáltató visszaváltani.

Kézipoggyász-szállítás és útipoggyász fuvarozásának díja

6. § (1) Az utas autóbusszal díjmentesen legfeljebb 10 kg kézipoggyászt vihet magával az autóbuszba. Az autóbuszba bevitt, a kézipoggyásznál nagyobb tömegű vagy terjedelmű csomagok továbbításáért az útipoggyász-fuvarozás 2. melléklet szerinti díját kell megfizetni.

(2) Az utas vasúton díjmentesen legfeljebb 30 kg kézipoggyászt vihet magával a személykocsiban.

(3) A külön szerződés alapján végzett, az autóbusz csomagterében elhelyezett, valamint a személyszállító vonattal továbbított útipoggyász fuvarozásának díját a 2. melléklet alapján kell megállapítani.

(4) Az útipoggyász fuvarozásának távolsága az utas utazási távolságával azonos.

Élő állatok szállításának díja és a kerékpár viteldíja

7. § (1) Vasúti szállítás esetén az élő állatnak, valamint a kerékpárnak az utas utazási távolságára történő szállításáért fizetendő díjat a 2. melléklet szerint kell megállapítani.

(2) Az autóbuszon szállított kutyáért az útipoggyász fuvarozására meghatározott díjat kell fizetni.

(3) A vakvezető, a mozgáskorlátozottakat segítő és a rendőrségi kutya szállítása díjtalan.

(4) A kézipoggyász, az útipoggyász és a jelen §-ban nem említett élő állat szállításának, fuvarozásának a rendeletben nem szabályozott egyéb feltételeit külön jogszabály, valamint a szolgáltató által kiadott utazási feltételek tartalmazzák.

Pótdíjak

8. § (1) A megállapított menetdíj vagy pótjegy díján felül 500 Ft pótdíjat fizet a vonaton az, aki

a) menetjegy-kiegészítés, illetve kocsiosztály-különbözet fizetésére köteles, kivéve, ha olyan helyen szállt fel, ahol a menetjegy megváltására nem volt lehetőség,

b) a belföldi forgalomban pótjegyköteles vonaton érvényes pótjegy nélkül utazik,

c) a helyjegyköteles vonatra érvényes helyjegy nélkül szállt fel,

d) a belföldi forgalomban a pót- és helyjegyköteles vonaton érvényes pót- és helyjeggyel nem rendelkezik.

(2) A megállapított menetdíj (viteldíj) vagy pótjegy díján felül 2000 Ft pótdíjat fizet a vonaton az, aki

a) menetjegy nélkül vagy érvénytelen menetjeggyel a vonatra felszállt, kivéve, ha olyan helyen szállt fel, ahol a menetjegy megváltására nem volt lehetőség és az érvényes menetjegy hiányát az első jegyvizsgálat alkalmával jelzi,

b) jogosulatlanul foglal le ülőhelyet és felszólításra az ülőhelyet nem engedi át utastársának (minden jogosulatlanul elfoglalt ülőhelyért),

c) az úti-, illetőleg a kézipoggyász (élő állat, kerékpár) továbbítására vonatkozó előírásokat nem tartja meg,

d) a belföldi utazásra igénybe nem vehető vonatra, kocsiba belföldi menetjeggyel felszállt,

e) a csak forgalmi okból álló vonatra felszállt,

f) a kocsiajtót (kocsiszakasz ajtót) akár kulccsal, akár más eszközzel jogellenesen lezárja, vagy aki a lezárt kocsiajtót önhatalmúlag felnyitja.

(3) A megállapított menetdíj vagy pótjegy díján felül 4000 Ft pótdíjat fizet az, aki

a) az utazási feltételeket a jelen §-ban külön nem szabályozott módon megsérti, különösen olyan tárgyat vagy élő állatot visz be a járműbe, amely kézipoggyászként nem szállítható,

b) a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi.

(4) A megállapított menetdíj vagy pótjegy díján felül 6000 Ft pótdíjat fizet az, aki

a) tovább utazik annál a távolságnál, mint amelyre a menetjegye érvényes,

b) jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve érvénytelen (pl. lejárt érvényességű) kedvezményre jogosító igazolvánnyal, igazolással veszi igénybe a kedvezményt,

c) a menetdíjat, viteldíjat, pótdíjat a vonaton nem fizeti meg,

d) a menetjegyet vagy az egyéb utazásra jogosító igazolványt meghamisítva használja fel,

e) a névre szóló menetjegyet, bérletét vagy más, utazásra, illetve kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát, igazolását arra jogosulatlan részére felhasználásra átadja vagy a más nevére szóló ilyen okmányokat felhasználja,

f) a jegyvizsgálat megakadályozása, illetve a jegyvizsgálathoz szükséges személyes adatainak eltitkolása miatt hatósági eljárás igénybevételét teszi szükségessé,

g) az utazási kedvezményt jogosulatlanul veszi igénybe, illetve jogosultságát az előírt módon igazolni nem tudja,

h) aki a vasúton a kéziféket, a vészféket vagy vészfékjelzőt kényszerítő ok nélkül működésbe hozza, vagy rendellenes magatartásával annak működésbe hozatalára vagy a vonat megállítására okot szolgáltat.

(5) A megállapított menetdíj vagy pótjegy díján felül 9000 Ft pótdíjat fizet az, aki az (1)-(4) bekezdésben meghatározott fizetési kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget.

(6) A pótdíj helyett 1000 Ft utólagos bemutatási díjat köteles fizetni, aki az utazásakor már korábban megváltott, az adott utazásra jogosító menetjeggyel, nevére szóló bérlettel, félhavi bérlettel, más érvényes utazási igazolvánnyal, illetve a kedvezményre jogosító, előírt igazolvánnyal, igazolással stb. rendelkezik, de azt az utazás alkalmával az ellenőrzéskor felmutatni nem tudja, feltéve, ha azt utólag, az utazás napjától számított 15 napon belül a szolgáltató által előírt módon bemutatja. Bemutatási díj fizetése esetén is meg kell fizetni a még meg nem fizetett menetdíjat, illetve a szolgáltató visszatéríti a megfizetett menetdíj, illetve pótdíj és a helyes menetdíj, illetve a bemutatási díj különbözetét.

(7) Az egyes menetjegyek, bérletek és más utazási igazolványok érvénytelenségének eseteit részletesen a szolgáltatók díjszabása tartalmazza.

A nevelési-oktatási intézmények által rendelt autóbusz különjáratának díja

9. § (1) A nevelési-oktatási intézmények (ideértve az óvodát, az általános iskolát, a szakmunkásképző intézetet, szakképző iskolát, a középiskolát, a főiskolát és az egyetemet) által rendelt autóbusz különjáratért - a nevelési-oktatási intézmény fenntartójától függetlenül - a 3. melléklet szerinti díjat, az ott megállapított díj számítási mód alapján kell felszámítani.

(2) A különjárati autóbuszon a tanintézetek tanulói, továbbá a kíséretüket ellátó pedagógusok, és autóbuszonként legfeljebb 3 fő kísérő szülő utazhatnak.

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet 2007. május 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti

a) a belföldi menetrend szerinti távolsági (helyközi) autóbusz-közlekedés, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt belföldi autóbusz különjáratok díjáról szóló 39/1999. (XII. 20.) KHVM rendelet, valamint a módosításáról szóló 31/2002. (XII. 17.) GKM rendelet, 141/2004. (XII. 20.) GKM rendelet, 65/2005. (VIII. 19.) GKM rendelet, 60/2006. (VIII. 22.) GKM rendelet, 3/2007. (I. 9.) GKM rendelet, továbbá

b) a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás legmagasabb díjairól szóló 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelet és a módosításáról szóló 32/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet, 98/2003. (XII. 18.) GKM rendelet, 66/2005. (VIII. 19.) GKM rendelet, 81/2005. (X. 11.) GKM rendelet, 59/2006. (VIII. 22.) GKM rendelet, 2/2007. (I. 9.) GKM rendelet.

(2) A vasúti közlekedésben a keletbélyegzés nélkül elővételben váltott menetjegyeket 2007. május l-jétől csak a régi és az új ár közötti díjkülönbözet megfizetése után érvényesíti a vasút. A felhasználatlan menetjegyeket azonban a szolgáltató kezelési költség felszámítása nélkül 2007. augusztus 1-jéig visszaváltja. A vasúti közlekedésben az e rendelet hatálybalépése előtt elővételben meghatározott napra váltott, egy útra szóló menetjegyek az érvényességi idejükön belül, de legkésőbb 2007. július 1-jéig, menettérti útra szóló menetjegyek az érvényességi idejükön belül, de legkésőbb 2007. augusztus 1-jéig használhatók fel utazásra.

1. melléklet a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez

1. Egy útra szóló menetdíjak
(forintban)Távolság
(km)

a) Teljes árú menetjegy
az autóbusz-
közlekedésben és a
vasúti közlekedésben másodosztályonb) Első osztályú
vasúti menetjegy

c) 50%-os kedvezményes jegy autóbusz-
közlekedésben és a
vasúti közlekedésben másodosztályon

d) 90%-os
kedvezményes jegy
autóbusz-közlekedésben
és a vasúti
közlekedésben másodosztályon

5

125

155

62

12

10

200

250

100

20

15

250

310

125

24

20

300

375

150

30

25

375

470

190

38

30

450

565

225

46

35

525

655

265

52

40

600

750

300

60

45

675

845

340

68

50

750

940

375

76

60

900

1130

450

90

70

1050

1310

525

105

80

1200

1500

600

120

90

1350

1690

675

135

100

1500

1880

750

150

120

1770

2220

885

175

140

2040

2550

1020

205

160

2290

2870

1150

230

180

2540

3180

1270

255

200

2780

3470

1390

280

220

3010

3760

1500

300

240

3230

4030

1610

325

260

3440

4300

1720

345

280

3640

4550

1820

365

300

3830

4790

1920

385

350

4280

5350

2140

430

400

4670

5830

2330

465

450

5000

6250

2500

500

500

5280

6600

2640

530

550

5500

6880

2750

550

2. A felmutatóra érvényes bérletek ára

a) A VOLÁN társaságok távolsági (helyközi) autóbuszjáratain felmutatóra érvényes területi érvényességű bérletek ára (forintban)

Havi

Éves

országos

106 000

1 060 000

keleti vagy nyugati országrészre szóló

84 800

848 000

megyei

72 700

727 000

b) A VOLÁN társaságok távolsági (helyközi) autóbuszjáratain felmutatóra érvényes viszonylati érvényességű bérletek ára (forintban)

Távolság (km)

Havi

Éves

5

6 600

66 000

10

9 800

98 000

15

13 500

135 000

20

18 100

181 000

25

22 700

227 000

30

27 400

274 000

35

31 800

318 000

40

36 400

364 000

45

40 900

409 000

50

45 400

454 000

60

54 500

545 000

70

63 600

636 000

80

72 700

727 000

90

81 800

818 000

100

90 800

908 000

100 fölött

99 800

998 000

c) A felmutatóra érvényes bérletek ára a vasúti közlekedésben (forintban)

Éves bérletjegy ára

Havi bérletjegy ára

2.

1.

2.

1.

kocsiosztályban

I. A MÁV vonalain

összvonalas

1 600 000

2 000 000

160 000

200 000

csoportos (rayon)

1 200 000

1 500 000

120 000

150 000

II. A GYSEV vonalain

720 000

900 000

72 000

90 000

3. A havi- és félhavi bérletek ára és a munkába járásra szolgáló bérletek díjai

a) Havibérlet (forintban)

Az autóbusz-közlekedésben

A vasúti közlekedésben

Távolság

Díjszabási ár

munkavállaló

munkáltató

munkavállaló

munkáltató

(km)

által fizetendő

által fizetendő

5

5 000

1 000

4 000

700

4 300

10

8 000

1 600

6 400

1 120

6 880

15

9 900

1 980

7 920

1 390

8 510

20

12 000

2 400

9 600

1 680

10 320

25

15 000

3 000

12 000

2 100

12 900

30

18 000

3 600

14 400

2 520

15 480

35

21 000

4 200

16 800

2 940

18 060

40

24 000

4 800

19 200

3 360

20 640

45

27 000

5 400

21 600

3 780

23 220

50

30 000

6 000

24 000

4 200

25 800

60

36 000

7 200

28 800

5 040

30 960

70

42 000

8 400

33 600

5 880

36 120

80

48 000

9 600

38 400

6 720

41 280

90

54 000

10 800

43 200

7 560

46 440

100

60 000

12 000

48 000

8 400

51 600

120

70 900

14 200

56 700

9 930

60 970

140

81 500

16 300

65 200

11 400

70 100

160

91 700

18 300

73 400

12 800

78 900

180

102 000

20 300

81 700

14 200

87 800

200

111 000

22 200

88 800

15 600

95 400

b) Félhavi bérlet (forintban)

Az autóbusz-közlekedésben

A vasúti közlekedésben

Távolság

Díjszabási ár

munkavállaló

munkáltató

munkavállaló

munkáltató

(km)

által fizetendő

által fizetendő

5

2 500

500

2 000

350

2 150

10

4 000

800

3 200

560

3 440

15

4 950

990

3 960

695

4 255

20

6 000

1 200

4 800

840

5 160

25

7 500

1 500

6 000

1 050

6 450

30

9 000

1 800

7 200

1 260

7 740

35

10 500

2 100

8 400

1 470

9 030

40

12 000

2 400

9 600

1 680

10 320

45

13 500

2 700

10 800

1 890

11 610

50

15 000

3 000

12 000

2 100

12 900

60

18 000

3 600

14 400

2 520

15 480

70

21 000

4 200

16 800

2 940

18 060

80

24 000

4 800

19 200

3 360

20 640

90

27 000

5 400

21 600

3 780

23 220

100

30 000

6 000

24 000

4 200

25 800

120

35 500

7 090

28 410

4 970

30 530

140

40 800

8 150

32 650

5 710

35 090

160

45 900

9 170

36 730

6 420

39 480

180

50 800

10 200

40 600

7 110

43 690

200

55 600

11 100

44 500

7 780

47 820

4. A rendszeres kedvezményes utazásra szolgáló havibérletek ára

Távolság
(km)

a) 67,5%-os kedvezményes bérlet

b) 90%-os kedvezményes bérlet

5

1 630

500

10

2 600

800

15

3 220

990

20

3 900

1 200

25

4 880

1 500

30

5 850

1 800

35

6 830

2 100

40

7 800

2 400

45

8 780

2 700

50

9 750

3 000

60

11 700

3 600

70

13 700

4 200

80

15 600

4 800

90

17 600

5 400

100

19 500

6 000

120

23 100

7 090

140

26 500

8 150

160

29 800

9 170

180

33 000

10 200

200

36 100

11 100

2. melléklet a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez

1. Útipoggyász és élő állatok fuvarozásának díja a helyközi menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben

Távolság
(km)

Útipoggyász fuvarozásának díja
(Ft)

1-50

135

51-100

170

100 felett

235

Kutyaszállításért és az autóbuszba bevitt, a kézipoggyásznál nagyobb tömegű vagy terjedelmű csomagok továbbításáért az útipoggyász fuvarozására meghatározott díjat kell fizetni. Kerékpár autóbuszokon nem szállítható.

Díjmentes a vakvezető, mozgáskorlátozottakat segítő és a rendőrségi kutya szállítása.

2. Útipoggyász fuvarozásának díja a vasúti közlekedésben

Távolság
(km)

Poggyászdarabonként forintban

5

415

10

415

15

415

20

415

25

415

30

415

35

415

40

415

45

415

50

415

60

495

70

580

80

660

90

745

100

825

120

975

140

1120

160

1260

180

1400

200

1530

220

1650

240

1770

260

1890

280

2000

300

2110

350

2350

400

2570

450

2750

500

2900

550

3030

3. Élő állatok fuvarozásának díja, valamint a kerékpár viteldíja a vasúti közlekedésben

a) Egy útra szóló

Bármely vonat 2. kocsiosztályában

távolság (km)

forintban

5

190

10

190

15

190

20

190

25

190

30

190

35

190

40

190

45

190

50

190

60

225

70

265

80

300

90

340

100

375

120

445

140

510

160

575

180

635

200

695

220

750

240

805

260

860

280

910

300

960

350

1070

400

1170

450

1250

500

1320

550

1380

A vakvezető, a mozgáskorlátozottakat segítő és a rendőrségi kutya szállítása díjtalan.

b) Havibérlet

Bármely vonat 2. kocsiosztályában

távolság (km)

forintban

5

1 130

10

1 800

15

2 230

20

2 700

25

3 380

30

4 050

35

4 730

40

5 400

45

6 080

50

6 750

60

8 100

70

9 450

80

10 800

90

12 200

100

13 500

120

16 000

140

18 300

160

20 600

180

22 900

200

25 000

A vakvezető, a mozgáskorlátozottakat segítő és a rendőrségi kutya szállítása díjtalan.

3. melléklet a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez

A nevelési-oktatási intézmények által rendelt autóbusz különjáratának díja

1. A díjak az autóbuszok ülőhelyeitől és komfortfokozatától függően a következők:

Díjcsoport

Ülőhely
(fő)

Alap

Komfort

Extra

I.

9-20

Ft/km

195

255

335

Ft/óra

2 440

3 190

4 190

legcsekélyebb díj (Ft)

12 200

16 000

21 000

II.

21-40

Ft/km

255

335

395

Ft/óra

3 190

4 190

4 940

legcsekélyebb díj (Ft)

16 000

21 000

24 700

III.

41-54

Ft/km

335

395

470

Ft/óra

4 190

4 940

5 880

legcsekélyebb díj (Ft)

21 000

24 700

29 400

IV.

55 felett

Ft/km

395

470

545

Ft/óra

4 940

5 880

6 810

legcsekélyebb díj (Ft)

24 700

29 400

34 100

V.

Csuklós

Ft/km

500

Ft/óra

6 250

legcsekélyebb díj (Ft)

31 300

Az ülőhelyek számának meghatározásánál a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 8. melléklete 7.3.1. pontja szerinti besorolást kell alkalmazni.

2. a) Az „alap komfort” fokozatba tartoznak azon autóbuszok, amelyek nem felelnek meg legalább a „komfortos” kategóriában előírt jellemzők mindegyikének.

b) A „komfort” kategóriába tartozó autóbuszoknak legalább a következő felszereltséggel kell rendelkezniük:

- napvédő roletta vagy függöny az utasablaknál,

- mikrofon és hangerősítő az autóbusz-vezető vagy utaskísérő számára (kivéve a 20 fő alatti befogadóképességű) utastéri hangszórókkal,

- az utastértől elkülönített, külön zárható poggyásztér vagy utánfutó (kivéve a 20 fő alatti befogadóképesség),

- légkondicionálás.

c) A „kiemelt komfort” kategóriájú autóbuszoknak a „komfortos” kategória követelményein felül rendelkezniük kell:

- videóval (41 fő feletti befogadóképesség esetén legalább 2 képernyővel),

- forróital-automatával,

- vízöblítéses vagy kémiai működtetésű WC-vel,

- az átjáró felé kimozdítható üléssel,

- 20 fő alatti befogadóképesség esetén is mikrofonnal és hangerősítővel az autóbusz-vezető vagy utaskísérő számára utastéri hangszórókkal.

A „komfortos” és a „kiemelt komfortú” fokozatba akkor sorolható valamely autóbusz, ha a fokozatra meghatározott feltételek mindegyikének megfelel.

3. A díjszámítás módját az határozza meg, hogy a különjárat időtartama legfeljebb 72 óra vagy azt meghaladja.

a) A 72 óra vagy ennél rövidebb időtartamú különjáratért a díjat vagylagos számítással úgy kell megállapítani, hogy az autóbusz ülőhelyszámára, illetve típusára és komfortfokozatára érvényes óra-, illetve kilométerdíjat meg kell szorozni a díjszámítási idővel, illetőleg a díjszámítási távolsággal.

A két eredmény közül a magasabb díjat kell felszámítani. Ha az így számított díj nem éri el autóbuszonként a legcsekélyebb díjat, úgy megállapodás szerinti, de legfeljebb a legcsekélyebb díjnak megfelelő a fizetendő díj. Ha a különjáratot - ugyanazon személyekből álló csoport szállítása céljából - egy nap folyamán többször kell kiállítani, a legcsekélyebb díjat a napi szállítások befejezése után, egyszer lehet felszámítani.

A díjszámítási idő: a garázsból (telephelyről) indulástól, a garázsba (telephelyre) visszaérkezésig eltelt idő, az általános kerekítési szabályok szerint egész órára kerekítve.

A díjszámítási távolság: a garázsból (telephelyről) indulástól a garázsba (telephelyre) visszaérkezésig megtett kilométer, az általános kerekítési szabályok szerint egész kilométerre kerekítve.

b) A 72 órát meghaladó különjáratok díját - az autóbusz ülőhelyszámára és - komfortfokozatára figyelemmel -a megtett távolság alapján kell megállapítani.

A díjszámítási távolságot az a) pontban előírtak szerint kell meghatározni, ha azonban autóbuszonként és naptári naponként a teljesítmény nem éri el a 100 km-t, megegyezés szerinti, de legfeljebb 100 km vehető számításba. Minden megkezdett 24 óra teljes napnak számít.

c) A különjárat által megtett kilométer-távolságot az autóbusz menetíró készüléke, annak hiányában a kilométer-számláló szerkezet állása alapján kell megállapítani. Ha a kilométer-számláló szerkezet útközben meghibásodik, a kilométer-távolságot a mindenkori legújabb kiadású úthálózati térkép alapján kell kiszámítani.

4. Ha a szolgáltató a megrendelés visszaigazolásában szereplőnél magasabb vagy alacsonyabb kategóriába tartozó autóbuszt állít ki, mindkét esetben az alacsonyabb kategória szerinti díjat kell felszámítani.

5. A díjak alkalmazására vonatkozó jogosultságot a megrendelő köteles igazolni.

6. A különjárat teljesítése során felmerülő autópálya-használati, parkolási és kompdíjak a megrendelőt terhelik.

4. melléklet a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez

1. A budapesti helyi közlekedésben utazó bérletes utasok az alábbi szakaszokon vehetik igénybe az országos közforgalmú vasúti személyszállítási szolgáltatásokat a budapesti egyesített bérlet birtokában, kivéve a hely- és pótjegyköteles vonatokat - ideértve az EuroCity, az Euro-Night, az InterCity és az InterCity Rapid vonatokat -, valamint a belföldi forgalomban fakultatív helybiztosítással közlekedő vonatokat (expressz).


Sorszám

A vasútvonal
menetrendi
mezőjének
száma

A vasútvonal Budapesti Közlekedési Szövetségbe (a továbbiakban: BKSZ) tartozó települések által határolt szakasza


A Főváros területén belüli utolsó vasútállomás, illetve megállóhely

1.

1

Budapest-Tatabánya

Budapest-Kelenföld

2.

2

Budapest-Esztergom

Budapest-Üröm

3.

30

Budapest-Székesfehérvár

Nagytétény-Érdliget

4.

40

Budapest-Pusztaszabolcs

Nagytétény-Diósd

5.

70

Budapest-Vác-Szob

Rákospalota-Újpest

6.

71

Budapest-Vácrátót-Vác

Rákospalota-Kertváros

7.

80

Budapest-Hatvan

Rákoscsaba

8.

100

Budapest-Cegléd-Szolnok

Szemeretelep

9.

120

Budapest-Újszász-Szolnok

Rákoskert

10.

142

Budapest-Lajosmizse

Pestszentimre

11.

150

Budapest-Kunszentmiklós-Tass

Soroksár

2. A szolgáltató tájékoztatóiban, menetrendi kiadványaiban és az utasforgalmi terekben megszokott módon feltünteti az 1. pontban meghatározott, az érvényes budapesti egyesített bérlettel többletszolgáltatásként igénybe vehető vonatokat, valamint a budapesti egyesített bérletek a Fővárosi Önkormányzat rendeletében megállapított típusait és árait.

5. melléklet a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez

1. A szolgáltató tájékoztatóiban és menetrendi kiadványaiban az alábbi tartalommal tünteti fel az érvényes budapesti egyesített bérlettel - az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 3. §-a (4) bekezdésének a) pontja alapján a Fővárosi Önkormányzat, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter között a helyi személyszállítás helyközi (távolsági) járattal történő lebonyolítására létrejött megállapodásban (a továbbiakban: megállapodás) foglaltak szerint - többletszolgáltatásként igénybe vehető helyközi autóbuszvonalak szolgáltatásait:

a) a vonal menetrendi száma,

b) a belső végállomás, a közbenső menetrendi megállóhelyek és a Budapest közigazgatási határán belüli utolsó megállóhely megjelölése, a megállási, le- és felszállási korlátozások feltüntetésével,

c) további útvonal BKSZ területén belüli és kívüli szakaszai,

d) a budapesti egyesített bérletek - a fővárosi önkormányzat rendeletében meghatározott - típusait, árait.

2. A szolgáltató a megállapodás szerinti 1. a) pontba tartozó vonalakon közlekedő autóbuszokon feltünteti, hogy a járat budapesti egyesített bérlettel igénybe vehető.